Aktuellt 30 november 2022

HaV:s svar på regeringsuppdrag om exklusiv rätt för etablering av havsbaserad vindkraft

Havs- och vattenmyndigheten fick i april 2022 i uppdrag av regeringen att utreda reglering av och lämna förslag till författning om exklusiv rätt att etablera havsbaserad vindkraft i allmänt vatten och i Sveriges ekonomiska zon.

Lillgrunds vindkraftpark i Öresund.

Lillgrunds vindkraftpark i Öresund. Foto: Ingvar Lagenfelt

Havs- och vattenmyndighetens underlag har i dag, 30 november 2022, lämnats till regeringen. Här du kan läsa underlaget i sin helhet:

Bakgrund

Regeringen har uppdragit åt Havs- och vattenmyndigheten (HaV) att utreda hur exklusiv rätt till områden inom allmänt vatten och Sveriges ekonomiska zon bör regleras. Uppdraget omfattar också att utreda hur en ändamålsenlig prövning kan regleras för att kunna hantera flera samtidiga ansökningar om havsbaserad vindkraft som gäller samma område. I uppdraget ingår att ta fram nödvändiga författningsförslag.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-04-12

    Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt på 750 gråsälar 2024 och början av 2025 i Östersjön. Det är en halvering från förra året när det tillåtna antalet var 1 500.

  2. Aktuellt 2024-04-11

    Regeringen flyttar fram pausen av omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd till 1 juni för vissa aktörer.

  3. Aktuellt 2024-04-10

    Runt 10 procent av Sveriges Natura 2000-områden påverkas av vattenkraft. Nu stöttar HaV länsstyrelserna med 5 miljoner kronor så att de kan uppdatera de så kallade bevarandeplanerna.

Publicerad: 2022-11-30
Sidansvarig: Webbredaktion