Aktuellt 30 november 2022

HaV:s svar på regeringsuppdrag om exklusiv rätt för etablering av havsbaserad vindkraft

Havs- och vattenmyndigheten fick i april 2022 i uppdrag av regeringen att utreda reglering av och lämna förslag till författning om exklusiv rätt att etablera havsbaserad vindkraft i allmänt vatten och i Sveriges ekonomiska zon.

Lillgrunds vindkraftpark i Öresund.

Lillgrunds vindkraftpark i Öresund. Foto: Ingvar Lagenfelt

Havs- och vattenmyndighetens underlag har i dag, 30 november 2022, lämnats till regeringen. Här du kan läsa underlaget i sin helhet:

Bakgrund

Regeringen har uppdragit åt Havs- och vattenmyndigheten (HaV) att utreda hur exklusiv rätt till områden inom allmänt vatten och Sveriges ekonomiska zon bör regleras. Uppdraget omfattar också att utreda hur en ändamålsenlig prövning kan regleras för att kunna hantera flera samtidiga ansökningar om havsbaserad vindkraft som gäller samma område. I uppdraget ingår att ta fram nödvändiga författningsförslag.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-02-08

    1 och 2 februari samlades yrkes- och fritidsfiskare, forskare, politiker, journalister och medarbetare från HaV till möten i Östhammar och Gävle på temat: Var har strömmingen tagit vägen?

  2. Aktuellt 2023-02-02

    HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har ett regeringsuppdrag att följa upp och analysera arbetet med omprövningarna av vattenkraften. Den 1 februari lämnades en delredovisning till regeringen.

  3. Aktuellt 2023-02-02

    Idag, 2 februari, är det den internationella våtmarksdagen. Över hela världen fokuserar forskare och miljömyndigheter på de viktiga våtmarkerna – som har betydelse både för den biologiska mångfalden och klimatet. Här i Sverige stöttar HaV en rad våtmarksprojekt via LOVA-bidraget.

Publicerad: 2022-11-30
Sidansvarig: Webbredaktion