Aktuellt 20 oktober 2022

Hallå där, Ingemar Andersson!

Du jobbar på HaV med biologisk mångfald. Och deltar också vid den nationella marina restaureringskonferensen i Luleå 16 – 17 november.

Ingemar Andersson, foto.

Ingemar Andersson, utredare på enheten för biologisk mångfald vid HaV. Foto: Natalie Greppi

Vad ska du berätta om där?

– Titeln på mitt föredrag är Fysisk påverkan och biologisk återställning i grunda kustvattenmiljöer. Det handlar om den samordnade åtgärdsstrategi för restaurering av kustvattenmiljön som HaV håller på att ta fram. I arbetsgruppen ingår Artdatabanken, Länsstyrelsen Västerbotten, SLU Aqua, SGU och Göteborgs Universitet.

– I korthet kan man säga att det handlar om att restaurera, fysiskt och biologiskt, ekologiska värden och för oss människor viktiga ekosystemtjänster som gått förlorade. Extra fokus i strategin ligger på hur detta arbete kan ske utifrån det exploateringstryck vi har på kustvattenmiljön.

Hur mår Sveriges grunda havsvikar på det stora hela?

– Inte speciellt bra, skulle jag säga. De grunda kustvattenmiljöerna, och framför allt de som är vågskyddade, är utsatta miljöer. Övergödning är ett bekymmer liksom fysiska ingrepp som muddringar, bryggor och hamnar – något som ökar. Vi förbrukar inom vissa kuststräckor naturvärden i rask takt och det gäller att få till ett långsiktigt arbete för att komma till rätta med detta.

Vilket är det allvarligaste hotet?

– Hoten är som sagt flera, liksom effekterna av dem. Sammantaget skadar, sänker de kustvattenmiljöns motståndskraft, det vill säga hur väl den kan motstå förändringar. Att vi har friska kustvattenmiljöer som klarar av att motstå förändringar är viktigt, inte minst ur ett klimatanpassningsperspektiv.

Är det något av de andra föredragen du tycker är extra intressant?

– Ja, EU:s kommande förordning om restaurering lyfter jag gärna, för den sätter ribban för mycket av framtida åtgärdsarbete. I övrigt tycker jag att programmet är bra med en stor bredd och god geografisk spridning på de projekt som presenteras. En viktig del av konferensen är ju också att träffa kollegor fysiskt, att utbyta erfarenheter och inspireras.

Det går fortfarande, fram till 27 oktober, att anmäla sig till konferensen.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-05-25

    HaV har beslutat om ändrade regler för laxfiske i Östersjön och harrfiske i norra Östersjön, inom delområde 31. Även fisket i Ljungans yttre fredningsområde och i Kalix älvs yttre fredningsområde får nya regler. De träder i kraft 6 juni 2023.

  2. Aktuellt 2023-05-15

    Pello kommun i Finland har ansökt om tillstånd för muddring av en cirka 500 meter lång och 20 meter bred båtled öster om Mätässaari i Torne älv.

  3. Aktuellt 2023-05-15

    Jessica Nilsson är till vardags utredare vid HaV:s avdelning för biologisk mångfald. De senaste två åren har hon även varit ordförande för Arktiska rådets PAME-grupp, Protection of the Arctic Marine Environment. Vad har jobbet inneburit? Vilka erfarenheter har hon gjort? Här berättar Jessica om sitt uppdrag i en utmanande tid med stora förändringar.

Publicerad: 2022-10-20
Sidansvarig: Webbredaktion