Aktuellt 21 september 2022

TRIWA LIFE blir Europas största återställningsprojekt av vattenmiljöer

I ett nytt EU-finansierat projekt ska vattenmiljöerna i Torneälvens biflöden förbättras på båda sidor om gränsen. Det blir den mest omfattande restaureringen av vattenmiljöer hittills i Europa. Havs- och vattenmyndigheten är största medfinansiären.

Haljujokis biflöde. Foto: Jörgen Naalisvaara/Länsstyrelsen i Norrbotten

Haljujokis biflöde. Foto: Jörgen Naalisvaara/Länsstyrelsen i Norrbotten

Det är EU:s miljöfond Life som nu beviljat medel till restaurering av Tornedalens vattenmiljöer. Projektet genomförs tillsammans med Finland och finansieringen uppgår till cirka 214 miljoner kronor, varav ca 121 miljoner kronor i Sverige. Totalt omfattar projektet ca 820 km biflöden, drygt 400 vandringshinder samt våtmarks- och vattenskyddsåtgärder. I Sverige kommer merparten av arbetet att utföras kring Pajala och Övertorneå. Länsstyrelsen i Norrbotten håller i projektet som startar i mars 2023 och ska pågå i sju år.

– Vi har arbetat länge för att få till stånd det här viktiga restaureringsprojektet och det är därför mycket glädjande att finansieringen från EU nu är klar. Projektet betyder mycket för Norrbotten, inte bara för miljön och klimatet, det bidrar också till sysselsättningen i Tornedalen och blir en del av den gröna omställningen, säger landshövding Lotta Finstorp.

Många aktörer bakom

Ett flertal myndigheter, kommuner och företag från Sverige och Finland är medfinansiärer och partners till projektet, som fått namnet ”The Torne River International Watershed LIFE, TRIWA LIFE. HaV är den största medfinansiären.

– Det här är ett unikt, storskaligt och gränsöverskridande restaureringsarbete i ett avrinningsområde som delas av Sverige och Finland och som har påverkats kraftigt av flottningsepoken, säger Jakob Granit, generaldirektör för HaV.

– Projektet skapar nytta för hela Östersjön då det återskapar habitat för lax och öring som lever i både älv och utsjö. Avrinningsområdets förmåga att hantera klimatförändringarna blir bättre då flöden blir mer naturliga. Projektet har också en omfattande pedagogik med nyttjande av modern informationsteknik för att levandegöra dessa riktigt stora insatser, fortsätter Jakob Granit.

Ger arbetstillfällen

Projektet bidrar till sysselsättningen i Tornedalen då det behövs lokala entreprenörer, konsulter, boenden med mera. Projektet väntas även bidra till en ökad sysselsättning på lång sikt genom bland annat ökad ekoturism och bättre fiskemöjligheter för både sport- och yrkesfiskare.

Skapar miljönytta

Projektet kommer att restaurera vattendrag, minska negativ miljöpåverkan från diken och ta bort vandringshinder för fisk. Åtgärderna bidrar också till att mildra effekterna av klimatförändringarna. Inom projektet kommer dessutom ett systematiskt miljöarbete göras för att minska den egna klimatpåverkan från maskiner och transporter.

Fakta om projektet

Projektet heter The Torne River International Watershed LIFE och förkortas TRIWA LIFE. Samarbetspartners är Havs- och Vattenmyndigheten, Sveaskog, Luleå Tekniska Universitet, samt i Finland ELY, Metsähallitus, Metäskeskus, LUKE och Uleåborgs universitet.

Medfinansiärer är Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Region Norrbotten, Kiruna kommun, Pajala kommun, Övertorneå kommun, Haparanda kommun, samt de finländska kommunerna Enontekiö, Kolari, Muonio, Pello, Ylitornio och Tornio stad.

Biflöde till Merasjoki. Foto: Jörgen Naalisvaara/Länsstyrelsen i Norrbotten

Biflöde till Merasjoki. Foto: Jörgen Naalisvaara/Länsstyrelsen i Norrbotten

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2022-09-21
Sidansvarig: Webbredaktion