Aktuellt 20 september 2022

Hitta på sidan

Filtsjöpung officiella namnet på nyupptäckta invasiva arten

Den invasiva främmande arten som hittills kallats ”havsspya” har nu fått det officiella namnet filtsjöpung. Den första upptäckten i Sverige gjordes av personal från Kosterhavets nationalpark och allmänheten uppmuntras till att rapportera fynd av arten på rappen.nu.

Filtsjöpung Didemnum vexillum Foto Marine Explorer CC BY-NC-SA 2.0

Filtsjöpung (Didemnum vexillum). Foto Marine Explorer CC BY-NC-SA 2.0

Filtsjöpungen är en invasiv främmande art som Anette Hellberg, medarbetare på Naturum Kosterhavet, nyligen hittade på ett skal av europeiskt ostron i Kosterhavets nationalpark. Efter en snabb inventering i närområdet observerade man fler fynd.

Finns i Norge

För två år sedan hittade man arten i Norge på Vestlandet.
- Eftersom filtsjöpungen sprider sig mycket effektivt är det nu viktigt att ta reda på hur spridd den är , säger Andrea Ljung, samordnare för invasiva arter på Havs- och vattenmyndigheten.

Rapportera

Havs- och vattenmyndigheten uppmanar därför alla att rapportera om man misstänker fynd av filtsjöpung, exempelvis vid strandkanten, på redskap eller om man dyker längs Bohuskusten.
- Man rapporterar enkelt på rappen.nu på mobil eller surfplatta, säger Andrea Ljung.

Arten fastställd genom dna-analys

Filtsjöpungen har sitt ursprung i havsområdena kring Japan. Den kan vara svår att skilja från andra liknande kolonibildande sjöpungar.
- Vi är säkra på att det är filtsjöpung då länsstyrelsen fått hjälp av Havsforskningsinstituttet i Norge att göra dna-analys på fyndet och provsvaren bekräftar arten, säger Andrea Ljung.

Hur kom den hit?

Hur filtsjöpungen kommit till Sverige är svårt att säga. Så länge som människan transporterar varor och reser orsakar framför allt båttrafik att många arter flyttat sig från ett havsområde till många nya. Endast ett par procent av de främmande arter som kommit till Sverige är invasiva. Utöver sjöfarten som sprider organismer innebär ett förändrat klimat att arter som sprids med människans hjälp trivs i nya områden. Där kan de överleva och föröka sig snabbt och spridas vidare.
- Det bästa vi kan göra är att hitta dessa arter så tidigt som möjligt för att snabbt få mer kunskap för att hindra vidare spridning. Men i många fall är det svårt att begränsa – i och med klimatförändringar, havsströmmar och en allt intensivare båttrafik, säger Andrea Ljung.

Utseende

Arten kan se väldigt olika ut beroende på var den finns. I mer lugna vatten kan den utveckla stora hängande kolonier med långa lober. På ytor som är horisontella kan den bilda ett tunt överdrag på underlaget och sitter den på vertikala ytor så kan de bli täckande skorpor. I och med att den har olika utseende kan det vara svårt att känna igen filtsjöpungen. I många fall har både mussel- och ostronodlare samt dykare tagit den för ett svampdjur.

Detaljbild på sjöpung (Didemnum vexillum) Foto: GBNNSS-CCW

Detaljbild på sjöpung (Didemnum vexillum) Foto: GBNNSS-CCW

Filtsjöpung (Didemnum vexillum)

Arten har sitt ursprung i havet utanför Japan, men har med hjälp av oss människor och framför allt genom sjöfart spridit sig till nya havsområden. Med åren har den trängt undan annat växt- och djurliv och ställt till problem för ekosystem runtom i hela världen. I Europa är särskilt den nederländska provinsen Zeeland hårt drabbad, där arten i vissa täcker upp till 95 procent av havsbotten.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  2. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2022-09-20
Sidansvarig: Webbredaktion