Aktuellt 15 augusti 2022

Nu kan yrkesfiskare söka stöd för ökade bränslekostnader

Regeringen har fattat beslut om en förordning som möjliggör stöd till yrkesfisket.

Nu finns stöd att söka för att kompensera de ökande bränslekostnaderna. Foto: Eva S Andersson

Nu finns stöd att söka för att kompensera de ökande bränslekostnaderna. Foto: Eva S Andersson

Bakgrunden är de ökade bränslekostnaderna för sektorn till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Det innebär att regeringens stödpaket om 40 miljoner kronor kommer att betalas ut.

Förordningen träder i kraft 15 augusti 2022. Från den dagen kan du söka stöd hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Sista ansökningsdag är 28 oktober 2022.

För mer info se regeringens pressmeddelande

Sök stöd hos Länsstyrelsen Västra Götaland.


Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-10-03

    Många viktiga miljöåtgärder genomförs för våra hav, sjöar och vattendrag. Det är en av ljuspunkterna som lyfts fram när HaV:s utredare gör en fördjupad utvärdering av arbetet för att nå de tre miljökvalitetsmål som myndigheten ansvarar för att följa upp.

  2. Aktuellt 2022-09-30

    Tillsammans med Kustbevakningen gör HaV regelbundet riktade insatser inom fiskerikontroll under begränsade tidsperioder, så kallade pådrag. De syftar till att kontrollera regelefterlevnaden inom specifika fisken och genomförs när dessa är som intensivast.

  3. Aktuellt 2022-09-29

    16-17 november är du välkommen till Sveriges femte konferens kring restaurering i marin miljö.

Publicerad: 2022-08-15
Sidansvarig: Webbredaktion