Aktuellt 4 augusti 2022

Satsning mot invasiva arter i vatten

Havs- och vattenmyndigheten har beviljat 26,6 miljoner kronor i bidrag till länsstyrelserna för att bekämpa eller förhindra spridning av invasiva främmande arter i akvatiska livsmiljöer.

Svartmunnad smörbult ligger i en hand

Svartmunnad smörbult. Foto: Anna Dimming

25 projektansökningar har beviljats och flera av dem är samarbeten mellan län.

- Det är positivt att det finns ett så stort intresse och engagemang från länsstyrelserna, säger Andrea Ljung, samordnare för invasiva främmande arter på Havs- och vattenmyndigheten.

- Projekten kommer att pågå under 2022 och 2023. Totalt kom det in 39 ansökningar. De 25 projekt som finansieras fokuserar bland annat på sjögull, vattenpest, smal vattenpest, svartmunnad smörbult och signalkräfta.

Havs- och vattenmyndigheten samordnar arbetet mot invasiva främmande arter som lever i vatten. Länsstyrelserna ansvarar för åtgärder och utrotning av invasiva främmande arter.

Läs mer om invasiva främmande arter

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-07-13

    För att skydda biologisk mångfald har ytterligare tio vattenlevande invasiva främmande arter blivit förbjudna att bland annat importera, sälja, överlåta eller sprida i naturen inom EU. Få av arterna förekommer i svensk natur, men flera av dem kan finnas i handel, trädgårdar, hem och parker.

  2. Aktuellt 2022-07-11

    Idag träder en ny delegerad förordning från kommissionen i kraft. Den ska skydda biologisk mångfald i marina skyddade områden på utsjöbankar i Kattegatt, och motverka bifångst av tumlare och sjöfågel.

  3. Aktuellt 2022-07-11

    Missade du våra sändningar från Almedalsveckan? Här har vi samlat inspelningar från våra seminarier.

Publicerad: 2022-08-04
Sidansvarig: Webbredaktion