Aktuellt 4 augusti 2022

Satsning mot invasiva arter i vatten

Havs- och vattenmyndigheten har beviljat 26,6 miljoner kronor i bidrag till länsstyrelserna för att bekämpa eller förhindra spridning av invasiva främmande arter i akvatiska livsmiljöer.

Svartmunnad smörbult ligger i en hand

Svartmunnad smörbult. Foto: Anna Dimming

25 projektansökningar har beviljats och flera av dem är samarbeten mellan län.

- Det är positivt att det finns ett så stort intresse och engagemang från länsstyrelserna, säger Andrea Ljung, samordnare för invasiva främmande arter på Havs- och vattenmyndigheten.

- Projekten kommer att pågå under 2022 och 2023. Totalt kom det in 39 ansökningar. De 25 projekt som finansieras fokuserar bland annat på sjögull, vattenpest, smal vattenpest, svartmunnad smörbult och signalkräfta.

Havs- och vattenmyndigheten samordnar arbetet mot invasiva främmande arter som lever i vatten. Länsstyrelserna ansvarar för åtgärder och utrotning av invasiva främmande arter.

Läs mer om invasiva främmande arter

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-03-24

    HaV och finska Jord- och skogsbruksministeriet har förhandlat fram nya fiskebestämmelser för fisket i Torneälven och del av Haparanda skärgård.

  2. Aktuellt 2023-03-23

    80–85 procent av det marina skräpet i EU består av plast. Det är bakgrunden till att ett producentansvar för fiskeredskap ska införas. Ett samverkansprojekt, som nu slutrapporteras, mellan HaV och en rad aktörer ger grunden.

  3. Aktuellt 2023-03-21

    Du är generaldirektör på HaV och en av talarna vid FNs vattenkonferens i New York 22-24 mars.

Publicerad: 2022-08-04
Sidansvarig: Webbredaktion