Aktuellt 4 augusti 2022

Satsning mot invasiva arter i vatten

Havs- och vattenmyndigheten har beviljat 26,6 miljoner kronor i bidrag till länsstyrelserna för att bekämpa eller förhindra spridning av invasiva främmande arter i akvatiska livsmiljöer.

Svartmunnad smörbult ligger i en hand

Svartmunnad smörbult. Foto: Anna Dimming

25 projektansökningar har beviljats och flera av dem är samarbeten mellan län.

- Det är positivt att det finns ett så stort intresse och engagemang från länsstyrelserna, säger Andrea Ljung, samordnare för invasiva främmande arter på Havs- och vattenmyndigheten.

- Projekten kommer att pågå under 2022 och 2023. Totalt kom det in 39 ansökningar. De 25 projekt som finansieras fokuserar bland annat på sjögull, vattenpest, smal vattenpest, svartmunnad smörbult och signalkräfta.

Havs- och vattenmyndigheten samordnar arbetet mot invasiva främmande arter som lever i vatten. Länsstyrelserna ansvarar för åtgärder och utrotning av invasiva främmande arter.

Läs mer om invasiva främmande arter

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-12-05

    Självlysande genmodifierade akvariefiskar, så kallad Glofish, är inte tillåtna i Sverige eller inom EU. Trots det förekommer det att privatpersoner försöker sälja Glofish.

  2. Aktuellt 2023-12-04

    På webbsajten Båtretur får du hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt eller tvåtaktsmotor med förgasare på ett miljöklokt sätt. Skrotningsstödet är tidsbegränsat till och med den 31 december 2024.

  3. Aktuellt 2023-12-01

    I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

Publicerad: 2022-08-04
Sidansvarig: Webbredaktion