Aktuellt 11 juli 2022

Hitta på sidan

Fiskereglering ska skydda biologisk mångfald i Kattegatt

Idag träder en ny delegerad förordning från kommissionen i kraft. Den ska skydda biologisk mångfald i marina skyddade områden på utsjöbankar i Kattegatt, och motverka bifångst av tumlare och sjöfågel.

Tumlare.

Reglering i svenska marina skyddade områden i Kattegatt

De svenska marina skyddade områdena som omfattas av fiskereglering för yrkes- och fritidsfiske är:

 • Fladen
 • Lilla Middelgrund
 • Stora Middelgrund och Röde bank
 • Morups bank

Dessa områden är uppdelade i fyra olika typer av zoner.

Fiskefria zoner

I områdena finns flera känsliga miljöer som skyddas helt från fiske. Dessa fiskefria zoner är utmärkta på kartan över utsjöbankarna i Kattegatt.

Här hittar du kartor över de områden där allt yrkes- och fritidsfiske är förbjudet:

Zoner med begränsat fiske

I områdena finns zoner där ett fiske som inte påverkar de utpekade naturvärdena negativt kan få fortsätta. Det fiske som är tillåtet i dessa zoner är burfiske efter skaldjur, handredskapsfiske och pelagisk flyttrål. Regler och koordinater för dessa zoner finns att hitta i EU-förordningen. I dessa zoner finns även möjlighet att fiska med garn om man deltar i ett nationellt bifångstprojekt som inkluderar användande av kamera. Detta projekt ska utvärderas löpande och slutredovisas i december 2024. Kontakta Havs- och vattenmyndigheten om ni vill delta i en sådan studie.

AIS-zon

För ett större område i Kattegatt har en AIS-zon inrättats. Detta innebär att alla yrkesfiskare i AIS-zonen ska ha en fungerande AIS (Automatiskt Identifieringssystem) klass A påslagen.

Det finns möjlighet att söka stöd för inköp och installation av AIS-utrustning. Kommissionen har godkänt stödprogrammet och programmet är öppet för ansökan. Information om stöd lämnas av Jordbruksverket.

Du kan bara söka stöd för utgifter du haft från och med det datum du ansöker om stödet. Vid eventuella frågor om stöd kan följande mejladress användas - fiskeristod@jordbruksverket.se.

Mer information hittar du på Jordbruksverkets webbsida.

Regler och koordinater för zonerna finns att hitta i kommissionens delegerade förordning Pdf, 367.4 kB., med tillhörande bilaga Pdf, 995.6 kB..

Genomsegling/transitering

De enda tillfällen ett fiskefartyg får vara i de fiskefria zonerna är vid genomsegling/transitering av zonerna, och redskapen ska vid dessa tillfällen vara surrade och stuvade. Det innebär bland annat att nätredskap, vikter och liknande utrustning då ska lösgöras från trålbord, sveplinor, trålvarp och rep.

Kartbild med markering för skyddade områden.

Reglering i danska marina skyddade områden i Kattegatt

De danska områdena omfattar förbud av fiske med mobila bottenkontaktredskap i sex marina skyddade områden, utpekade med stöd av havsmiljödirektivet, samt ett Natura 2000-område i den danska delen av Kattegatt. Områdena framgår i kartan nedan. Även dessa områden omfattas av ett krav på AIS.

Mer information finns på danska Fiskeristyrelsens webbplats.

Kartbild med markering för Natura2000-områden.

De danska områdena omfattar förbud av fiske med mobila bottenkontaktredskap i sex marina skyddade områden, utpekade med stöd av havsmiljödirektivet, samt ett Natura 2000-område i den danska delen av Kattegatt.

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2023-12-11

  Miljoner ballonger och konfettibitar släpps medvetet ut i luften varje år. De slutar ofta som skräp i hav och på stränder och skadar djur som lever där. Det visar en ny rapport från Helcom, havskonventionen för Östersjön, där Havs- och vattenmyndigheten, HaV, medverkar.

 2. Aktuellt 2023-12-05

  Självlysande genmodifierade akvariefiskar, så kallad Glofish, är inte tillåtna i Sverige eller inom EU. Trots det förekommer det att privatpersoner försöker sälja Glofish.

 3. Aktuellt 2023-12-04

  På webbsajten Båtretur får du hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt eller tvåtaktsmotor med förgasare på ett miljöklokt sätt. Skrotningsstödet är tidsbegränsat till och med den 31 december 2024.

 • Lena Tingström
 • Utredare
 • Enheten för biologisk mångfald
 • Tel: 010-6986091
 • Skicka e-post till Lena
 • (Kontakt för frågor som rör de nya reglerna i berörda marina skyddade områden)
 • Lena Tingström
 • Utredare
 • Enheten för biologisk mångfald
 • Tel: 010-6986091
 • Skicka e-post till Lena
 • (Kontakt för frågor som rör de nya reglerna i berörda marina skyddade områden)
Publicerad: 2022-07-11
Sidansvarig: Webbredaktion