Aktuellt 8 juli 2022

Uppföljning av Agenda 2030 på högnivåforum i New York

Från 5 till 15 juli möts världens länder på ett politiskt högnivåforum för hållbar utveckling. Syftet: att följa upp genomförandet av Agenda 2030.

Max 150 tecken i alternativtext.

Mötet äger rum på FN:s högkvarter i New York och digitalt.
Högnivåforumet följer varje år upp några av Agenda 2030:s 17 globala mål (på engelska Sustainable Development Goals, SDGs). I år handlar det om de globala målen god utbildning (SDG 4), jämställdhet (SDG 5), hav och marina resurser (SDG 14), ekosystem och biologisk mångfald (SDG 15) samt genomförande och globalt partnerskap (SDG 17).

Deltar på plats

HaV:s Thomas Klein, chef för avdelningen för miljöanalys, deltar på plats under första mötesveckan medan Ingela Isaksson, utredare vid enheten för internationell utveckling på HaV, deltar digitalt och från Stockholm under högnivåforumets andra vecka.

– Hur världen kan komma tillbaka stärkt ur pandemin är en huvudfråga för mötet. Första dagen fokuserade på globala partnerskap. Globalt samarbete är en nyckel både för hanteringen av pandemin och genomförandet av Agenda 2030, säger Thomas Klein.

Lyfte pandemins effekter

Många anföranden under dagen lyfte även fram de negativa effekterna av pandemin och andra kriser på målen om utbildning och jämställdhet. Pandemin har slagit särskilt hårt mot de mest sårbara nationerna som ofta inte har haft förutsättningarna för att kunna erbjuda digital distansundervisning.

– Den 7 juli handlade högnivåforumet om SDG 14, målet om hav och marina resurser. Detta mål har också precis stått i fokus under FN:s havskonferens i Lissabon, fortsätter Thomas Klein.

Tydligt budskap

Budskapet från Lissabon är tydligt, anser han. Arbetet har visserligen gått framåt de senaste åren men resultaten räcker inte på långa vägar för att nå de uppsatta målen.

– Det behöver göras mycket mer och mycket snabbare. En stor del av föroreningarna som hamnar i haven kommer från land, så det behövs ett mycket mer integrerat arbete från källa till hav. Här finns klara samordningsvinster med målet om rent vatten och sanitet för alla, men också med målet om ekosystem och biologisk mångfald.

Ser allt mer samarbete

Thomas Klein menar att en hållbar vattenresursförvaltning, både söt och salt, kräver ett gott samarbete mellan många aktörer och länder. Han tycker också att det positiva från Lissabon-konferensen är att många länder har börjat samarbeta allt mer regionalt. På så sätt skapas förtroende, effektiva arbetsrelationer och en bra framdrift i genomförandet.

– Det blir spännande att se hur högnivåforumet kan förvalta medskicken från havskonferensen i Lissabon, säger han.

– Punkten om starkare partnerskap för genomförandet kommer vi tillbaka till under andra veckan av högnivåforumet, säger Ingela Isaksson.

Websända seminarier

Då kommer Sverige att ha ett sidoevenemang inom ramen för forumet som webbsänds från Stockholm på temat ”Styrkan I samarbete; inkludering, jämlikhet och förändring för hållbar användning av havet (”The Power of Partnerships: inclusion, equality and change for sustainable oceans”).

Före mötet har länderna också haft möjlighet att genomföra så kallade frivilliga nationella granskningar. På regeringens webbplats finns mer att läsa om Sveriges arbete med Agenda 2030 och de globala målen. Där finns också rapporten från Sveriges senaste frivilliga nationella granskning.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-19

    Sveriges länsstyrelser får nu dela på 49 miljoner kronor. Pengarna, som fördelas av HaV, ska gå till länsstyrelsernas arbete med ett utökat skydd av havs- och vattenmiljöer, med fokus på Östersjön.

  2. Aktuellt 2024-02-08

    5,7 miljarder kronor – så mycket omsatte 1,2 miljoner svenska fritidsfiskare år 2022. Det i sin tur medförde ett bidrag till svensk BNP, bruttonationalprodukt, om cirka 1,4 miljarder kronor och ökad sysselsättning med omkring 2 800 årsarbetskrafter. Det visar en färsk rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

  3. Aktuellt 2024-02-07

    Nu finns pengar att söka hos HaV för dig som vill bidra till ett mer hållbart fiske. Det kan handla om att belysa aktuell situation eller att ta fram ny kunskap kring ekosystembaserad förvaltning.

Publicerad: 2022-07-08
Sidansvarig: Webbredaktion