Aktuellt 5 juli 2022

Nu införs nytt fredningsområde i Gävleborgs län

HaV har beslutat om ett nytt fredningsområde i Njutångersfjärden. Ett förslag har varit ute på remiss.

Nianåns mynning i Njutångersfjärden. Foto: Nichlas Dahlén/Länsstyrelsen Gävleborg

Nianåns mynning i Njutångersfjärden. Foto: Nichlas Dahlén/Länsstyrelsen Gävleborg

Allt fiske vid Nianåns mynning och i Njutångersfjärden i Hudiksvalls kommun förbjuds med undantag för handredskapsfiske under sommaren.

– Syftet är framför allt att gynna den havsvandrande öringen och se till att fjärden är fredad från all typ av fiske under vår och höst när öringen vandrar, säger Martin Karlsson, utredare vid HaV.

Ett utrivet kraftverk i Nianån och en biotoprestaurering har varit bra för fisklivet i ån. Nu kan fiskarter som öring ta sig upp i hela vattensystemet och har hela nio mil vattendrag att nyttja för lek och uppväxt.

Fina lekplatser


Många av de övre sträckorna i ån har väldigt fina lekplatser för havsvandrande öring, men också annan vandrande fisk nyttjar ån i olika utsträckning under delar av sin livscykel. Totalt har över 15 miljoner kronor satsats för att åtgärda vandringshindren, skriver länsstyrelsen i Gävleborgs län i sin begäran till HaV om ett nytt fredningsområde.

– Regionalt har det satsats ordentligt. Det känns bra att vi på HaV nu också tagit ett beslut som kommer ge bästa möjliga förutsättningar för den fisk som börjar nyttja nya lekhabitat att fritt vandra ut till kusten. Fisket i fjärden utanför riskerar heller inte att begränsa möjligheterna för återvandrande fisk, säger Martin Karlsson.

Handredskap tillåtna viss tid

Allt fiske i Njutångersfjärdens fredningsområde är förbjudet hela året. Fiske med handredskap, där fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt, är dock tillåtet under tiden 1 maj – 31 augusti. Det nuvarande fredningsområdet i Örängsåns mynningsområde ska inkluderas i det nya fredningsområdet för Njutångersfjärden.

– Det innebär att fiskemetoder som trolling och dragrodd är förbjudna. Däremot kommer det under sommarmånaderna vara tillåtet att spinnfiska och meta från båt, säger Martin Karlsson

De nya bestämmelserna träder i kraft den 15 juli i år.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-08-04

    Havs- och vattenmyndigheten har beviljat 26,6 miljoner kronor i bidrag till länsstyrelserna för att bekämpa eller förhindra spridning av invasiva främmande arter i akvatiska livsmiljöer.

  2. Aktuellt 2022-07-13

    För att skydda biologisk mångfald har ytterligare tio vattenlevande invasiva främmande arter blivit förbjudna att bland annat importera, sälja, överlåta eller sprida i naturen inom EU. Få av arterna förekommer i svensk natur, men flera av dem kan finnas i handel, trädgårdar, hem och parker.

  3. Aktuellt 2022-07-11

    Idag träder en ny delegerad förordning från kommissionen i kraft. Den ska skydda biologisk mångfald i marina skyddade områden på utsjöbankar i Kattegatt, och motverka bifångst av tumlare och sjöfågel.

Publicerad: 2022-07-05
Sidansvarig: Webbredaktion