Aktuellt 1 juli 2022

Råd för Västerhavet för 2023

Internationella havsforskningsrådet, ICES, presenterade rådgivning för vissa fisk- och skaldjursbestånd i Västerhavet den 30 juni.

Torsk.

Torsk i akvarium. Foto: Natalie Greppi / Havs- och vattenmyndigheten.

Nyheten uppdaterades 7 juli 2022

Västerhavets fiskbestånd är på fortsatt låga nivåer generellt, vilket indikerar att det är fortsatt allvarligt läge.

Torsk i Kattegatt och sill i västra beståndet är i fortsatt i mycket dåligt skick och rådgivningen är ett noll-råd. Rådgivningen säger att dessa bestånd därmed inte kan nyttjas förrän ekosystemen har återställts och dessa arter har återhämtat sig.

Inte heller rödtunga och sej fiskas enligt mål om maximal hållbar avkastning (s.k. MSY-mål) i Västerhavet och fisket måste minska. För kolja och vitling ser det mer positivt ut, med ökande bestånd.

Många andra bestånd är på fortsatt låga nivåer. De kan därmed enbart på fiskas på samma nivåer som tidigare. Vissa plattfiskarter, till exempel rödspotta, nyttjas i liten omfattning och där kan fisket öka.

Rådgivningen finns att läsa på ICES hemsida

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  2. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2022-07-01
Uppdaterad: 2022-07-06
Sidansvarig: Webbredaktion