Aktuellt 1 juli 2022

Råd för Västerhavet för 2023

Internationella havsforskningsrådet, ICES, presenterade rådgivning för vissa fisk- och skaldjursbestånd i Västerhavet den 30 juni.

Torsk.

Torsk i akvarium. Foto: Natalie Greppi / Havs- och vattenmyndigheten.

Nyheten uppdaterades 7 juli 2022

Västerhavets fiskbestånd är på fortsatt låga nivåer generellt, vilket indikerar att det är fortsatt allvarligt läge.

Torsk i Kattegatt och sill i västra beståndet är i fortsatt i mycket dåligt skick och rådgivningen är ett noll-råd. Rådgivningen säger att dessa bestånd därmed inte kan nyttjas förrän ekosystemen har återställts och dessa arter har återhämtat sig.

Inte heller rödtunga och sej fiskas enligt mål om maximal hållbar avkastning (s.k. MSY-mål) i Västerhavet och fisket måste minska. För kolja och vitling ser det mer positivt ut, med ökande bestånd.

Många andra bestånd är på fortsatt låga nivåer. De kan därmed enbart på fiskas på samma nivåer som tidigare. Vissa plattfiskarter, till exempel rödspotta, nyttjas i liten omfattning och där kan fisket öka.

Rådgivningen finns att läsa på ICES hemsida

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2022-07-01
Uppdaterad: 2022-07-06
Sidansvarig: Webbredaktion