Aktuellt 1 juli 2022

Råd för Västerhavet för 2023

Internationella havsforskningsrådet, ICES, presenterade rådgivning för vissa fisk- och skaldjursbestånd i Västerhavet den 30 juni.

Torsk.

Torsk i akvarium. Foto: Natalie Greppi / Havs- och vattenmyndigheten.

Nyheten uppdaterades 7 juli 2022

Västerhavets fiskbestånd är på fortsatt låga nivåer generellt, vilket indikerar att det är fortsatt allvarligt läge.

Torsk i Kattegatt och sill i västra beståndet är i fortsatt i mycket dåligt skick och rådgivningen är ett noll-råd. Rådgivningen säger att dessa bestånd därmed inte kan nyttjas förrän ekosystemen har återställts och dessa arter har återhämtat sig.

Inte heller rödtunga och sej fiskas enligt mål om maximal hållbar avkastning (s.k. MSY-mål) i Västerhavet och fisket måste minska. För kolja och vitling ser det mer positivt ut, med ökande bestånd.

Många andra bestånd är på fortsatt låga nivåer. De kan därmed enbart på fiskas på samma nivåer som tidigare. Vissa plattfiskarter, till exempel rödspotta, nyttjas i liten omfattning och där kan fisket öka.

Rådgivningen finns att läsa på ICES hemsida

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-02-02

    HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har ett regeringsuppdrag att följa upp och analysera arbetet med omprövningarna av vattenkraften. Den 1 februari lämnades en delredovisning till regeringen.

  2. Aktuellt 2023-02-02

    Idag, 2 februari, är det den internationella våtmarksdagen. Över hela världen fokuserar forskare och miljömyndigheter på de viktiga våtmarkerna – som har betydelse både för den biologiska mångfalden och klimatet. Här i Sverige stöttar HaV en rad våtmarksprojekt via LOVA-bidraget.

  3. Aktuellt 2023-02-01

    Vimma och id är två svagsimmande (sämre på att klara vandringshinder) fiskarter. De ska nu få hjälp av ett åtgärdsprogram som HaV arbetat fram.

Publicerad: 2022-07-01
Uppdaterad: 2022-07-06
Sidansvarig: Webbredaktion