Aktuellt 1 juli 2022

Råd för Västerhavet för 2023

Internationella havsforskningsrådet, ICES, presenterade rådgivning för vissa fisk- och skaldjursbestånd i Västerhavet den 30 juni.

Torsk.

Torsk i akvarium. Foto: Natalie Greppi / Havs- och vattenmyndigheten.

Nyheten uppdaterades 7 juli 2022

Västerhavets fiskbestånd är på fortsatt låga nivåer generellt, vilket indikerar att det är fortsatt allvarligt läge.

Torsk i Kattegatt och sill i västra beståndet är i fortsatt i mycket dåligt skick och rådgivningen är ett noll-råd. Rådgivningen säger att dessa bestånd därmed inte kan nyttjas förrän ekosystemen har återställts och dessa arter har återhämtat sig.

Inte heller rödtunga och sej fiskas enligt mål om maximal hållbar avkastning (s.k. MSY-mål) i Västerhavet och fisket måste minska. För kolja och vitling ser det mer positivt ut, med ökande bestånd.

Många andra bestånd är på fortsatt låga nivåer. De kan därmed enbart på fiskas på samma nivåer som tidigare. Vissa plattfiskarter, till exempel rödspotta, nyttjas i liten omfattning och där kan fisket öka.

Rådgivningen finns att läsa på ICES hemsida

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-08-04

    Havs- och vattenmyndigheten har beviljat 26,6 miljoner kronor i bidrag till länsstyrelserna för att bekämpa eller förhindra spridning av invasiva främmande arter i akvatiska livsmiljöer.

  2. Aktuellt 2022-07-13

    För att skydda biologisk mångfald har ytterligare tio vattenlevande invasiva främmande arter blivit förbjudna att bland annat importera, sälja, överlåta eller sprida i naturen inom EU. Få av arterna förekommer i svensk natur, men flera av dem kan finnas i handel, trädgårdar, hem och parker.

  3. Aktuellt 2022-07-11

    Idag träder en ny delegerad förordning från kommissionen i kraft. Den ska skydda biologisk mångfald i marina skyddade områden på utsjöbankar i Kattegatt, och motverka bifångst av tumlare och sjöfågel.

Publicerad: 2022-07-01
Uppdaterad: 2022-07-06
Sidansvarig: Webbredaktion