Aktuellt 23 juni 2022

Hitta på sidan

Deltagare från 200 länder på FN:s havskonferens

Mellan 27 juni och 1 juli står Portugal och Kenya som värdar för FN:s havskonferens i Lissabon. Konferensen fokuserar på FN:s globala mål om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. Havs- och vattenmyndigheten har hjälpt till med analyser och underlag inför mötet som väntas samla deltagare från uppemot 200 länder.

Symbolen för globala målen och fokus på mål 14 hav och marina resurser

Under FN:s havskonferens är fokus på det 14e globala målet - Hav och marina resurser.

Havskonferensen i Lissabon 2022 är en uppföljning på konferensen i New York 2017 som Sverige var med och arrangerade. Temat i år är "Scaling up Ocean Action Based on Science and Innovation for the Implementation of Goal 14: Stocktaking, Partnerships and Solutions".

Stöttat med omvärldsanalys

HaV har genom ett regeringsuppdrag stöttat Regeringskansliet i omvärldsanalys och planering inför havskonferensen. Arbetet har gjorts i samverkan med Havsmiljöinstitutet och andra berörda myndigheter.
– Vi har bland annat analyserat de 50-talet frivilliga åtaganden som Sverige gjorde vid förra havskonferensen, säger Catarina Hedar, chef för enheten för internationell utveckling vid HaV, som också deltar på plats i Lissabon. Vi vill uppmana de organisationer som gjorde frivilliga åtaganden 2017 att gå in i det digitala systemet och rapportera resultat och status.
I uppdraget ingick att göra en analys av genomfört arbete och fortsatt utvecklingsbehov i global havsförvaltning, integreringen av hav och klimat och blå ekonomi. Underlaget är viktigt för att visa vad Sverige har gjort för FN:s globala mål om havsmiljö sedan förra konferensen. Totalt gjordes cirka 1 400 åtagande vid konferensen i New York från länder, företag och organisationer.

Läs mer på FN:s webbsajt

Så deltar Sverige i årets konferens

– I årets konferens deltar representanter för regeringen i flera av evenemangen och lyfta fram områden som är viktiga för Sverige, till exempel svensk sjöfartsinnovation och kunskap för att minska miljö- och klimatpåverkan, det småskaliga fiskets roll i livsmedelsförsörjningen samt kvinnors roll inom havsvetenskap och blå ekonomi, berättar Catarina Hedar.
Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Jakob Granit är på plats och kommer bland annat att delta i en dialog om mål 14 – Havet och marina resurser.
– Samtalet kommer att handla om hur vi genom internationell rätt, som FN:s havsrättskonvention, kan förbättra bevarandet och den hållbara användningen av havet och dess resurser, säger Catarina Hedar.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2022-06-23
Sidansvarig: Webbredaktion