Aktuellt 20 juni 2022

Marina informationscentraler för frågor och observationer

Har du sett något ovanligt vid havet? Undrar du över något i kustmiljön? Länsstyrelsernas marina informationscentraler vid kustområdena svarar på frågor och tar gärna emot dina observationer.

Drönarfoto på algblomning vid Utholmen utanför Gotland

Algblomning vid Utholmen utanför Gotland. Foto: André Maslennikov/Azote

I Sverige finns tre marina informationscentraler – Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet – som drivs på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Deras uppgift är att snabbt nå ut med informa¬tion till myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljö. Du kan alltid vända dig till de marina informationscentralerna om du har frågor. De tar också gärna emot dina observationer om du sett något ovanligt i kustområdet. Det kan vara till exempel algblomning eller fall av större antal döda fåglar, fiskar eller sälar. Uppge var du har observerat händelsen och bifoga gärna bilder om du har möjlighet.

Du når de marina informationscentralerna via mail, telefon eller sociala medier.

ICBV (Informationscentralen för Bottniska viken)
Hemsida
Telefon: 010-225 41 11
E-post: icbv@lansstyrelsen.se
Facebook: https://www.facebook.com/informationscentralenbottniskaviken

ICEÖ (Informationscentralen för Egentliga Östersjön)
Hemsida
Telefon: 010-223 11 60
E-post: informationscentral.stockholm@lansstyrelsen.se
Facebook: https://www.facebook.com/informationscentralen.egentliga.ostersjon/

ICVH (Informationscentralen för Västerhavet)
Hemsida
Telefon: 010-224 40 00
E-post: infovasterhavet@lansstyrelsen.se
Facebook: https://www.facebook.com/infovasterhavet/

Därför finns de marina informationscentralerna

I slutet av 80-talet drabbades Västerhavet av omfattande algblomningar och säldöd. Behovet av information till myndigheter, massmedia och allmänhet var stort. Därför beslöt riksdagen 1990 att län med marina centrum (Västerbottens, Stockholms och Västra Götalands län (dåvarande Göteborgs och Bohuslän) skulle inrätta marina informationscentraler för att kunna sprida snabb, korrekt och samlad information i samband med ovanliga händelser till havs. Informationscentralerna drivs idag på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-02-02

    HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har ett regeringsuppdrag att följa upp och analysera arbetet med omprövningarna av vattenkraften. Den 1 februari lämnades en delredovisning till regeringen.

  2. Aktuellt 2023-02-02

    Idag, 2 februari, är det den internationella våtmarksdagen. Över hela världen fokuserar forskare och miljömyndigheter på de viktiga våtmarkerna – som har betydelse både för den biologiska mångfalden och klimatet. Här i Sverige stöttar HaV en rad våtmarksprojekt via LOVA-bidraget.

  3. Aktuellt 2023-02-01

    Vimma och id är två svagsimmande (sämre på att klara vandringshinder) fiskarter. De ska nu få hjälp av ett åtgärdsprogram som HaV arbetat fram.

Publicerad: 2022-06-20
Sidansvarig: Webbredaktion