Aktuellt 20 juni 2022

Marina informationscentraler för frågor och observationer

Har du sett något ovanligt vid havet? Undrar du över något i kustmiljön? Länsstyrelsernas marina informationscentraler vid kustområdena svarar på frågor och tar gärna emot dina observationer.

Drönarfoto på algblomning vid Utholmen utanför Gotland

Algblomning vid Utholmen utanför Gotland. Foto: André Maslennikov/Azote

I Sverige finns tre marina informationscentraler – Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet – som drivs på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Deras uppgift är att snabbt nå ut med informa¬tion till myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljö. Du kan alltid vända dig till de marina informationscentralerna om du har frågor. De tar också gärna emot dina observationer om du sett något ovanligt i kustområdet. Det kan vara till exempel algblomning eller fall av större antal döda fåglar, fiskar eller sälar. Uppge var du har observerat händelsen och bifoga gärna bilder om du har möjlighet.

Du når de marina informationscentralerna via mail, telefon eller sociala medier.

ICBV (Informationscentralen för Bottniska viken)
Hemsida
Telefon: 010-225 41 11
E-post: icbv@lansstyrelsen.se
Facebook: https://www.facebook.com/informationscentralenbottniskaviken

ICEÖ (Informationscentralen för Egentliga Östersjön)
Hemsida
Telefon: 010-223 11 60
E-post: informationscentral.stockholm@lansstyrelsen.se
Facebook: https://www.facebook.com/informationscentralen.egentliga.ostersjon/

ICVH (Informationscentralen för Västerhavet)
Hemsida
Telefon: 010-224 40 00
E-post: infovasterhavet@lansstyrelsen.se
Facebook: https://www.facebook.com/infovasterhavet/

Därför finns de marina informationscentralerna

I slutet av 80-talet drabbades Västerhavet av omfattande algblomningar och säldöd. Behovet av information till myndigheter, massmedia och allmänhet var stort. Därför beslöt riksdagen 1990 att län med marina centrum (Västerbottens, Stockholms och Västra Götalands län (dåvarande Göteborgs och Bohuslän) skulle inrätta marina informationscentraler för att kunna sprida snabb, korrekt och samlad information i samband med ovanliga händelser till havs. Informationscentralerna drivs idag på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-06-23

    Mellan 27 juni och 1 juli står Portugal och Kenya som värdar för FN:s havskonferens i Lissabon. Konferensen fokuserar på FN:s globala mål om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. Havs- och vattenmyndigheten har hjälpt till med analyser och underlag inför mötet som väntas samla deltagare från uppemot 200 länder.

  2. Aktuellt 2022-06-20

    För att skydda biologisk mångfald i marina skyddade områden på utsjöbankar i Kattegatt och för att motverka bifångst av tumlare och sjöfågel, kommer en ny delegerad förordning från kommissionen att träda i kraft den 11 juli 2022.

  3. Aktuellt 2022-06-09

    Både klimatförändringar och samhällets ökade behov av vatten hotar den gröna omställningen och Sveriges livsmedelsproduktion. Vattenbrist och översvämningar kommer att bli allt vanligare. Nu presenterar Havs- och vattenmyndigheten ett förslag till strategi för att säkra samhällets och naturens behov av vatten i framtiden.

Publicerad: 2022-06-20
Sidansvarig: Webbredaktion