Aktuellt 18 maj 2022

Ny rapport: En hållbar vattenresursförvaltning

Ett förslag till strategi för att möta dagens och morgondagens behov av vatten för samhällsutveckling och ekosystem.

Omslagsbild.

Foto: Maja Kristin Nylander/HaV

Målet med arbetet har varit att utveckla och föreslå en strategi för en hållbar vattenresursförvaltning som kan säkerställa samhällets och naturens samlade vattenbehov i ett föränderligt klimat. Rapporten presenteras på Havs- och vattenforum i Göteborg 19 maj.

– Ambitionen har inte varit att peka ut exakta lösningar utan snarare att visa på utvecklingsbehov inom olika områden, säger Björn Sjöberg, verksamhetsstrateg vid HaV och en av författarna till rapporten.

– Som underlag till förslaget till strategi har vi gjort en analys av Sveriges vattenresurser utifrån olika perspektiv. Inom ramen för existerande och framtida behov har vi identifierat hinder och möjligheter inom befintlig styrning, reglering, organisering och arbetssätt.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-02-02

    HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har ett regeringsuppdrag att följa upp och analysera arbetet med omprövningarna av vattenkraften. Den 1 februari lämnades en delredovisning till regeringen.

  2. Aktuellt 2023-02-02

    Idag, 2 februari, är det den internationella våtmarksdagen. Över hela världen fokuserar forskare och miljömyndigheter på de viktiga våtmarkerna – som har betydelse både för den biologiska mångfalden och klimatet. Här i Sverige stöttar HaV en rad våtmarksprojekt via LOVA-bidraget.

  3. Aktuellt 2023-02-01

    Vimma och id är två svagsimmande (sämre på att klara vandringshinder) fiskarter. De ska nu få hjälp av ett åtgärdsprogram som HaV arbetat fram.

Publicerad: 2022-05-18
Sidansvarig: Webbredaktion