Aktuellt 18 maj 2022

Ny rapport: En hållbar vattenresursförvaltning

Ett förslag till strategi för att möta dagens och morgondagens behov av vatten för samhällsutveckling och ekosystem.

Omslagsbild.

Foto: Maja Kristin Nylander/HaV

Målet med arbetet har varit att utveckla och föreslå en strategi för en hållbar vattenresursförvaltning som kan säkerställa samhällets och naturens samlade vattenbehov i ett föränderligt klimat. Rapporten presenteras på Havs- och vattenforum i Göteborg 19 maj.

– Ambitionen har inte varit att peka ut exakta lösningar utan snarare att visa på utvecklingsbehov inom olika områden, säger Björn Sjöberg, verksamhetsstrateg vid HaV och en av författarna till rapporten.

– Som underlag till förslaget till strategi har vi gjort en analys av Sveriges vattenresurser utifrån olika perspektiv. Inom ramen för existerande och framtida behov har vi identifierat hinder och möjligheter inom befintlig styrning, reglering, organisering och arbetssätt.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2022-05-18
Sidansvarig: Webbredaktion