Aktuellt 7 april 2022

Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör får förlängt

Jakob Granit. Foto: Kristin Lidell

Jakob Granit. Foto: Kristin Lidell

Jakob Granits nuvarande förordnande som generaldirektör och chef för Havs- och vattenmyndigheten löper till och med den 31 augusti 2022. Regeringen har nu beslutat att förlänga hans förordnande till och med den 31 augusti 2025.

Jakob Granit tillträdde som generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten 2016. Jakob Granit är doktor i naturgeografi och har bland annat arbetat vid Stockholm International Water Institute, Världsbanken och Sida.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-19

    Sveriges länsstyrelser får nu dela på 49 miljoner kronor. Pengarna, som fördelas av HaV, ska gå till länsstyrelsernas arbete med ett utökat skydd av havs- och vattenmiljöer, med fokus på Östersjön.

  2. Aktuellt 2024-02-08

    5,7 miljarder kronor – så mycket omsatte 1,2 miljoner svenska fritidsfiskare år 2022. Det i sin tur medförde ett bidrag till svensk BNP, bruttonationalprodukt, om cirka 1,4 miljarder kronor och ökad sysselsättning med omkring 2 800 årsarbetskrafter. Det visar en färsk rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

  3. Aktuellt 2024-02-07

    Nu finns pengar att söka hos HaV för dig som vill bidra till ett mer hållbart fiske. Det kan handla om att belysa aktuell situation eller att ta fram ny kunskap kring ekosystembaserad förvaltning.

Publicerad: 2022-04-07
Sidansvarig: Webbredaktion