Aktuellt 30 mars 2022

Nu finns Sveriges havsplaner enkelt tillgängliga genom ett kartverktyg och på webbsidor

Nu blir det enklare att ta del av och använda de nationella havsplanerna som regeringen beslutade om i februari 2022. Planerna finns sammanfattade på webbsidor tillsammans med ett interaktivt kartverktyg.

Hur bör havet användas på bästa sätt? Svaret finns i de havsplaner som regeringen fattat beslut om. Foto: Pernilla Johansson/HaV

Hur bör havet användas på bästa sätt? Svaret finns i de havsplaner som regeringen fattat beslut om. Foto: Pernilla Johansson/HaV

Kartverktyget visar plankartan och planeringsförutsättningar som går att tända och släcka.

Här kan du ta del av Sveriges havsplaner och kartverktyget.

Det går också att använda karttjänster och ladda ner geografisk data här.

Ytterligare områden för havsbaserad vindkraft

I samband med beslutet om havsplaner har regeringen gett Energimyndigheten, HaV och flera andra centrala myndigheter i uppdrag att tillsammans ta fram planeringsunderlag för ytterligare områden för havsbaserad vindkraft. Arbetet med underlagen ska samordnas av Energimyndigheten.

Enligt uppdraget ska HaV samtidigt inleda en ny planeringsomgång för att ta fram nya förslag till havsplaner.

– Vi har nu startat det arbetet. Inom kort kommer det finnas en processplan där det framgår hur olika berörda aktörer kan delta, säger Elin Celik, utredare vid HaV:s havsplaneringsenhet.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-01-27

    Fiskevård i reglerade sjöar och kraftverksmagasin, effekten av dammar på ekosystem, vattendrag som kan ha negativ påverkan på fiskhälsan – tre vattenkraftrelaterade forskningsprojekt som HaV nu stöttar med vardera 2 Mkr.

  2. Aktuellt 2023-01-25

    När Nord Stream-ledningarna sprängdes i södra Östersjön och började läcka stora mängder metangas den 26 september befarade många att det skulle påverka fiskbestånden negativt. En laboratorieanalys av fiskar som utförts av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, på uppdrag av HaV ger nu besked.

  3. Aktuellt 2023-01-20

    Den 16 januari redovisade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ett regeringsuppdrag om faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheter inom det demersala fisket, det vill säga fiske efter de arter som lever nära havsbotten såsom nordhavsräka, havskräfta och torsk.

Publicerad: 2022-03-30
Sidansvarig: Webbredaktion