Aktuellt 30 mars 2022

Nu finns Sveriges havsplaner enkelt tillgängliga genom ett kartverktyg och på webbsidor

Nu blir det enklare att ta del av och använda de nationella havsplanerna som regeringen beslutade om i februari 2022. Planerna finns sammanfattade på webbsidor tillsammans med ett interaktivt kartverktyg.

Hur bör havet användas på bästa sätt? Svaret finns i de havsplaner som regeringen fattat beslut om. Foto: Pernilla Johansson/HaV

Hur bör havet användas på bästa sätt? Svaret finns i de havsplaner som regeringen fattat beslut om. Foto: Pernilla Johansson/HaV

Kartverktyget visar plankartan och planeringsförutsättningar som går att tända och släcka.

Här kan du ta del av Sveriges havsplaner och kartverktyget.

Det går också att använda karttjänster och ladda ner geografisk data här.

Ytterligare områden för havsbaserad vindkraft

I samband med beslutet om havsplaner har regeringen gett Energimyndigheten, HaV och flera andra centrala myndigheter i uppdrag att tillsammans ta fram planeringsunderlag för ytterligare områden för havsbaserad vindkraft. Arbetet med underlagen ska samordnas av Energimyndigheten.

Enligt uppdraget ska HaV samtidigt inleda en ny planeringsomgång för att ta fram nya förslag till havsplaner.

– Vi har nu startat det arbetet. Inom kort kommer det finnas en processplan där det framgår hur olika berörda aktörer kan delta, säger Elin Celik, utredare vid HaV:s havsplaneringsenhet.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-05-25

    HaV har beslutat om ändrade regler för laxfiske i Östersjön och harrfiske i norra Östersjön, inom delområde 31. Även fisket i Ljungans yttre fredningsområde och i Kalix älvs yttre fredningsområde får nya regler. De träder i kraft 6 juni 2023.

  2. Aktuellt 2023-05-15

    Pello kommun i Finland har ansökt om tillstånd för muddring av en cirka 500 meter lång och 20 meter bred båtled öster om Mätässaari i Torne älv.

  3. Aktuellt 2023-05-15

    Jessica Nilsson är till vardags utredare vid HaV:s avdelning för biologisk mångfald. De senaste två åren har hon även varit ordförande för Arktiska rådets PAME-grupp, Protection of the Arctic Marine Environment. Vad har jobbet inneburit? Vilka erfarenheter har hon gjort? Här berättar Jessica om sitt uppdrag i en utmanande tid med stora förändringar.

Publicerad: 2022-03-30
Sidansvarig: Webbredaktion