Aktuellt 8 mars 2022

HaV har pausat samarbetet med Ryssland

På grund av Rysslands invasion av Ukraina har Havs- och vattenmyndigheten pausat pågående miljösamarbeten med Ryssland från den 24 februari.

Ett av de miljösamarbeten som har pausats handlar om att bevara den vilda laxstammen. Foto: Ann-Charlotte Berntsson

Ett av de miljösamarbeten som har pausats handlar om att bevara den vilda laxstammen. Foto: Ann-Charlotte Berntsson

För mer information om Sveriges hållning i frågan läs mer på regeringens hemsida.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-02-02

    HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har ett regeringsuppdrag att följa upp och analysera arbetet med omprövningarna av vattenkraften. Den 1 februari lämnades en delredovisning till regeringen.

  2. Aktuellt 2023-02-02

    Idag, 2 februari, är det den internationella våtmarksdagen. Över hela världen fokuserar forskare och miljömyndigheter på de viktiga våtmarkerna – som har betydelse både för den biologiska mångfalden och klimatet. Här i Sverige stöttar HaV en rad våtmarksprojekt via LOVA-bidraget.

  3. Aktuellt 2023-02-01

    Vimma och id är två svagsimmande (sämre på att klara vandringshinder) fiskarter. De ska nu få hjälp av ett åtgärdsprogram som HaV arbetat fram.

Publicerad: 2022-03-08
Sidansvarig: Webbredaktion