Aktuellt 8 mars 2022

HaV har pausat samarbetet med Ryssland

På grund av Rysslands invasion av Ukraina har Havs- och vattenmyndigheten pausat pågående miljösamarbeten med Ryssland från den 24 februari.

Ett av de miljösamarbeten som har pausats handlar om att bevara den vilda laxstammen. Foto: Ann-Charlotte Berntsson

Ett av de miljösamarbeten som har pausats handlar om att bevara den vilda laxstammen. Foto: Ann-Charlotte Berntsson

För mer information om Sveriges hållning i frågan läs mer på regeringens hemsida.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-05-26

    Den 24 maj 2022 publicerade SCB ny statistisk över skyddade arealer i Sverige. Statistiken baseras på uppgifter från Naturvårdsverkets register över skyddade områden och omfattar förutom nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskydd även vattenskyddsområden vars syfte är att skydda vattentäkter som används för att producera dricksvatten.

  2. Aktuellt 2022-05-25

    Den 24 maj publicerade Riksrevisionen ett pressmeddelande med rubriken: Brister i statens arbete mot invasiva främmande arter. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Naturvårdsverket (NV) ger här sitt perspektiv på slutsatserna.

  3. Aktuellt 2022-05-25

    Nu skickar HaV ett förslag om ett nytt fredningsområde på remiss. Allt fiske vid Nianåns mynning och Njutångersfjärden i Hudiksvalls kommun föreslås bli förbjudet.

Publicerad: 2022-03-08
Sidansvarig: Webbredaktion