Aktuellt 14 februari 2022

Ny webbplats för åtgärdsarbete mot förorenade sediment

Nu lanserar vi Renasediment.se – en sida för alla som deltar i eller är intresserade av arbetet med att åtgärda förorenade sediment.

Max 150 tecken i alternativtext.

Genom renasediment.se vill vi kunna förse alla som är intresserade av- och deltar i arbetet med att åtgärda förorenade sediment med både kunskap, fakta och verktyg för en effektivare hantering av förorenade sediment. Utöver den kunskap och de verktyg som redan finns på plats så kommer vi kontinuerligt att publicera resultaten från vårt regeringsuppdrag och den pågående miljömålsrådsåtgärden och andra nyheter på området.

Men ett framgångsrikt arbete kommer att kräva fortsatt utveckling och behov av ny kunskap. Genom denna sida vill vi därför också uppmuntra alla som deltar i sedimentarbetet att bidra i den fortsatta utvecklingen på området. Så välkommen in på sidan och anslut gärna till vårt branschnätverk. Och har du tankar och idéer kring sådant du saknar på sidan eller skulle vilja se mer av så hör gärna av dig via vårt webbformulär som finns på ”renasediment.se”.

Renasediment.se är en del av resultatet av vårt myndighetsgemensamma arbete inom regeringsuppdraget om förbättrad kunskap för åtgärder av förorenade sediment (RUFS), och ingår som en del i den nationella kunskapsplattform vi tar fram.

Regeringsuppdraget ska slutredovisas i januari 2023 och i januari 2022 lämnade vi in vår delredovisning där du kan läsa mer om uppdraget och vårt fortsatta arbetet.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-02-02

    HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har ett regeringsuppdrag att följa upp och analysera arbetet med omprövningarna av vattenkraften. Den 1 februari lämnades en delredovisning till regeringen.

  2. Aktuellt 2023-02-02

    Idag, 2 februari, är det den internationella våtmarksdagen. Över hela världen fokuserar forskare och miljömyndigheter på de viktiga våtmarkerna – som har betydelse både för den biologiska mångfalden och klimatet. Här i Sverige stöttar HaV en rad våtmarksprojekt via LOVA-bidraget.

  3. Aktuellt 2023-02-01

    Vimma och id är två svagsimmande (sämre på att klara vandringshinder) fiskarter. De ska nu få hjälp av ett åtgärdsprogram som HaV arbetat fram.

Publicerad: 2022-02-14
Sidansvarig: Webbredaktion