Aktuellt 3 februari 2022

Så har Covid-19 påverkat det marina yrkesfisket

Mer än hälften av svenska marina yrkesfiskare uppger att de har påverkats av Corona-pandemin. Det hör till det som framkommer i en enkät som HaV genomfört.

Mer än hälften av svenska marina yrkesfiskare uppger att de har påverkats av Corona-pandemin. Foto: Natalie Greppi

Mer än hälften av svenska marina yrkesfiskare uppger att de har påverkats av Corona-pandemin. Foto: Natalie Greppi

För att få en samlad bild över hur svenska yrkesfiskare, som fiskar i havet och vid kusten, har upplevt Corona-pandemin skickade HaV ut en enkät. När det gäller påverkan av pandemin så handlar det om ekonomisk påverkan, både om fiskarna upplever den som positiv eller negativ.

– Ett liknande utskick gjorde vi även 2021 för att följa upp och utvärdera pandemins effekter över tid. Resultaten från undersökningen har kommunicerats med både Jordbruksverket och regeringskansliet, säger Gustav Enhol Blomqvist, utredare vid HaV:s fiskeregleringsenhet.

Här några sammanfattningar av resultaten från undersökningen

 • Andelen som upplevt en påverkan på deras fiske på grund av pandemin uppgick till cirka 56 procent. Det finns ingen större skillnad mellan åren gällande om man upplevt en påverkan på grund av pandemin.
 • De som uppgav att pandemin haft en påverkan på deras fiske fick ange hur de påverkats. Allra flest (80 procent) angav att deras omsättning minskat följt av ändrade arbetsmönster (42 procent) samt minskade arbetskraftskostnader (14 procent).
 • Framförallt var det tre faktorer som påverkats mest enligt undersökningen, dessa var löner, landningsvärde (det totala värdet av fisken) och försäljningspriser.
 • Tre artsegment stack ut och det var räk- torsk- och kräftsegmenten som i större utsträckning upplevde att pandemin hade en negativ påverkan gällande omsättning, löner, landningsvärde och försäljningspriser.
 • Yrkesfisket kan grovt indelas i två större segment beroende på redskapstyp, aktiva redskap och passiva redskap. De med aktiva redskap upplevde generellt mer av en negativ påverkan på grund av pandemin.

– Enkätsvaren, tillsammans med annan statistik hos HaV, ger mer information och andra infallsvinklar på hur pandemin har påverkat svenskt yrkesfiske, däribland hur prisbilden på färsk fisk och skaldjur har påverkats. Det är något som vi planerar att jobba vidare med för att få en bättre bild av pandemins effekter på yrkesfisket, säger Gustav Enhol Blomqvist.

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2023-12-11

  Miljoner ballonger och konfettibitar släpps medvetet ut i luften varje år. De slutar ofta som skräp i hav och på stränder och skadar djur som lever där. Det visar en ny rapport från Helcom, havskonventionen för Östersjön, där Havs- och vattenmyndigheten, HaV, medverkar.

 2. Aktuellt 2023-12-05

  Självlysande genmodifierade akvariefiskar, så kallad Glofish, är inte tillåtna i Sverige eller inom EU. Trots det förekommer det att privatpersoner försöker sälja Glofish.

 3. Aktuellt 2023-12-04

  På webbsajten Båtretur får du hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt eller tvåtaktsmotor med förgasare på ett miljöklokt sätt. Skrotningsstödet är tidsbegränsat till och med den 31 december 2024.

Publicerad: 2022-02-03
Sidansvarig: Webbredaktion