Aktuellt 31 januari 2022

Ansök till FN:s havskonferens senast 28 februari

Den 28 februari är sista dagen för icke-statliga organisationer och andra intressenter att ansöka om ackreditering till FN:s stora havskonferens. Den 21 februari är sista dagen att bidra med underlag inför konferensens interaktiva dialoger.

Information om anmälan till FN:s havskonferens

FN:s havskonferens hålls 27 juni till 1 juli i Lissabon med Portugal och Kenya som värdar. Detta är FN:s andra havskonferens, den första hölls 2017 och då var Sverige tillsammans med Fiji värdar. Den andra konferensen skulle egentligen gått av stapeln 2020, men pandemin satte stopp för det.

– Havet formar hela jordens väder, klimat och luft. Havet gör att vi kan leva på jorden. Och det finns bara ett enda hav. Därför behöver vi samarbeta över gränser, säger Catarina Hedar, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar för att bevara och använda hav, sjöar och vatten på ett hållbart sätt.

- Därför ser vi mycket fram emot konferensen i år, att den faktiskt blir av, för vattenfrågor är viktiga att samtala om på en global nivå, eftersom vatten inte känner av några gränser, säger Catarina Hedar.

Läs om vilka grupper som kan ansöka om att få delta på sidan för FN:s andra havskonferens. Sidan är på engelska och heter UN Ocean Conference, Participate.

Inspel till konceptpapper inför konferensens interaktiva dialoger kan du lämna senast 21 februari.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-01-27

    Fiskevård i reglerade sjöar och kraftverksmagasin, effekten av dammar på ekosystem, vattendrag som kan ha negativ påverkan på fiskhälsan – tre vattenkraftrelaterade forskningsprojekt som HaV nu stöttar med vardera 2 Mkr.

  2. Aktuellt 2023-01-25

    När Nord Stream-ledningarna sprängdes i södra Östersjön och började läcka stora mängder metangas den 26 september befarade många att det skulle påverka fiskbestånden negativt. En laboratorieanalys av fiskar som utförts av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, på uppdrag av HaV ger nu besked.

  3. Aktuellt 2023-01-20

    Den 16 januari redovisade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ett regeringsuppdrag om faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheter inom det demersala fisket, det vill säga fiske efter de arter som lever nära havsbotten såsom nordhavsräka, havskräfta och torsk.

Publicerad: 2022-01-31
Sidansvarig: Webbredaktion