Aktuellt 31 januari 2022

Ansök till FN:s havskonferens senast 28 februari

Den 28 februari är sista dagen för icke-statliga organisationer och andra intressenter att ansöka om ackreditering till FN:s stora havskonferens. Den 21 februari är sista dagen att bidra med underlag inför konferensens interaktiva dialoger.

Information om anmälan till FN:s havskonferens

FN:s havskonferens hålls 27 juni till 1 juli i Lissabon med Portugal och Kenya som värdar. Detta är FN:s andra havskonferens, den första hölls 2017 och då var Sverige tillsammans med Fiji värdar. Den andra konferensen skulle egentligen gått av stapeln 2020, men pandemin satte stopp för det.

– Havet formar hela jordens väder, klimat och luft. Havet gör att vi kan leva på jorden. Och det finns bara ett enda hav. Därför behöver vi samarbeta över gränser, säger Catarina Hedar, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar för att bevara och använda hav, sjöar och vatten på ett hållbart sätt.

- Därför ser vi mycket fram emot konferensen i år, att den faktiskt blir av, för vattenfrågor är viktiga att samtala om på en global nivå, eftersom vatten inte känner av några gränser, säger Catarina Hedar.

Läs om vilka grupper som kan ansöka om att få delta på sidan för FN:s andra havskonferens. Sidan är på engelska och heter UN Ocean Conference, Participate.

Inspel till konceptpapper inför konferensens interaktiva dialoger kan du lämna senast 21 februari.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-05-26

    Den 24 maj 2022 publicerade SCB ny statistisk över skyddade arealer i Sverige. Statistiken baseras på uppgifter från Naturvårdsverkets register över skyddade områden och omfattar förutom nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskydd även vattenskyddsområden vars syfte är att skydda vattentäkter som används för att producera dricksvatten.

  2. Aktuellt 2022-05-25

    Den 24 maj publicerade Riksrevisionen ett pressmeddelande med rubriken: Brister i statens arbete mot invasiva främmande arter. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Naturvårdsverket (NV) ger här sitt perspektiv på slutsatserna.

  3. Aktuellt 2022-05-25

    Nu skickar HaV ett förslag om ett nytt fredningsområde på remiss. Allt fiske vid Nianåns mynning och Njutångersfjärden i Hudiksvalls kommun föreslås bli förbjudet.

Publicerad: 2022-01-31
Sidansvarig: Webbredaktion