Aktuellt 16 december 2021

Webbverktyget GhostGuard visar spökgarn och vrak på samma karta

I webbverktyget GhostGuard finns möjligheten att rapportera förlorade eller hittade fiskeredskap. En nyhet är nu att även registrerade maritima fornlämningar, till exempel vrak, finns synliga på samma karta.

Foto: Jim Hansson, Sjöhistoriska museet

Foto: Jim Hansson, Sjöhistoriska museet

För alla som draggar efter förlorade fiskeredskap är det en stor fördel att snabbt och på samma karta kunna se var på botten det också finns inregistrerade fornlämningar. Det minskar risken att draggen fastnar och skadar fartygslämningarna av misstag.

Många har nytta av den nya funktionen

– Även de som handlägger draggningsinsatser på länsstyrelserna har nytta av den nya funktionen, liksom självfallet fritidsfiskare som kan undvika att lägga nät eller andra fiskeredskap på fel ställen, säger Charlotta Stadig, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

– Men det är också viktigt att komma ihåg att det endast är kända fornlämningar som är markerade. Det finns även okända lämningar, så försiktighet är alltid viktigt när draggningsinsatser görs på platser där det finns osäkerhet kring hur botten ser ut.

Samarbete mellan myndigheter

Den nya funktionen i GhostGuard är resultatet av ett tätt samarbete mellan experter på två myndigheter – Riksantikvarieämbetet och Havs- och vattenmyndigheten – där syftet, förutom att rensa sjöar och hav från miljöstörande spökgarn, också är att skydda fornlämningar i vatten från att förstöras.

– Det känns jättebra att vi kan skapa praktisk nytta genom att para ihop våra kunskaper om fornlämningar med Havs- och vattenmyndighetens kunskaper om fiske och havsliv, säger Michael Frisk, utredare på Riksantikvarieämbetet.

Mer om GhostGuard

Gemensam utredning om problemen 2020

Riksantikvarieämbetet och Havs- och vattenmyndigheten gjorde en gemensam utredning år 2020 med anledning av det kända problemet att bottentrålar och garn i svenska havsområden riskerar att fastna och skada mer än 600 kända kulturlämningar på havsbottnen. Spökgarn bidrar också till uppkomsten av mikroplaster som är skadliga för djur och växter i den marina miljön, men framförallt bidrar spökgarn till ett mycket stort lidande för fiskar, fåglar och däggdjur som trasslar in sig och svälter eller kvävs till döds.

Det marina kulturarvet och miljön under vattenytan behöver värnas och är en viktig källa till kunskaper om historien som även kommande generationer ska ha möjlighet att ta del av.

Läs om utredningen ”Fiskets påverkan på det marina kulturarvet”

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-07-01

    Internationella havsforskningsrådet, ICES, presenterade rådgivning för vissa fisk- och skaldjursbestånd i Västerhavet igår den 30 juni.

  2. Aktuellt 2022-06-30

    HaV är på plats under Almedalsveckan för att diskutera vattenresursen och dess förvaltning som en strategisk resurs för samhälle och ekosystem. Fokus ligger även på havsplanering och hur vi planerar för ytterligare elproduktion till havs för den blågröna samhällsomställningen. Hållbart nyttjande av havets resurser om sillfisket i Östersjön är också ett viktigt ämne. Ett annat område vi lyfter är företagande mot fattigdom i Afrikas blå ekonomi.

  3. Aktuellt 2022-06-30

    Ett hållbart, livskraftigt jordbruk som stärker och bevarar ekosystemen, kulturmiljön och den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Det är målen för den överenskommelse som flera myndigheter undertecknade i dagarna.

Publicerad: 2021-12-16
Sidansvarig: Webbredaktion