Aktuellt 13 december 2021

Projekt dubblade antalet ålgrässkott vid Lilla Askerön

I våras lade grävskopor sand på havsbotten vid Lilla Askerön i Tjörns kommun. Nu visar uppföljningen att antalet ålgrässkott som dykare planterat i sanden mer än fördubblats.

Snorklare har följt upp planteringen och det har visat sig att antalet ålgrässkott ökat från 80 000 till 176 400. Foto: Eduardo Infantes

Snorklare har följt upp planteringen och det har visat sig att antalet ålgrässkott ökat från 80 000 till 176 400. Foto: Eduardo Infantes

Restaureringen är en del av ett fyraårigt projekt som drivs av Länsstyrelsen i Västra Götaland i samarbete med Göteborgs universitet. Projektet finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden, tillsammans med HaV.

Fungerande verktygslåda en förutsättning

För att kunna förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, och nå nationella och internationella åtaganden och en funktionell grön infrastruktur, är det viktigt att naturtyper restaureras, nyskapas och återskapas, förklarar Ingemar Andersson, utredare vid HaV.

– En väl fungerande verktygslåda med vetenskapligt grundade metoder för ekologisk restaurering är en förutsättning för detta arbete, säger han.

Försvann under 90-talet

I södra Bohuslän försvann mängder av ålgräsängar under 90-talet. En av orsakerna var övergödning. Trots att utsläppen av näringsämnen minskat sedan dess har ålgräset inte kommit tillbaka. I stället har vattnet blivit grumligare av sediment som virvlar upp när ålgräset inte längre stabiliserar botten.

– Miljön är så pass dålig i de här områdena idag att det inte går att restaurera ålgräs utan åtgärder som först förbättrar förhållandena, säger Per Moksnes, forskare vid Göteborgs universitet.

Täckte med grov sand

Ett område där vattnet lätt blir grumligt är de södra vikarna vid Lilla Askerön i Tjörns kommun. För att minska uppgrumlingen från de leriga bottnarna och för att förbättra ljusförhållandena i vattnet, lät Länsstyrelsen och Göteborgs universitet grävskopor täcka en hektar havsbotten med ett tio centimeter tjockt lager grov sand. Metoden är ny för Sverige, men har testats med framgång i bland annat Danmark.

Fördubblat antal skott

Under sommaren planterade dykare sedan 80 000 ålgrässkott i sanden. Nu visar uppföljningen att ålgrässkotten överlevt och förökat sig till hela 176 400 skott. Även testplanteringar utanför det sandtäckta området visar på god överlevnad.

– Sandtäckningen verkar ha förbättrat ljusförhållandena tillräckligt i viken för att ålgräset ska kunna växa även utanför sanden, säger Per Moksnes.

Kritisk period

Vintern är en kritisk period för det nyplanterade ålgräset. Först till sommaren kan man med full säkerhet se om ålgräset etablerat sig.

– Nu håller vi tummarna för att de här positiva resultaten håller i sig. Metoden kan bli intressant även på andra ställen där vi har problem med grumligt vatten, säger Anders Olsson, marinbiolog på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Fakta om ålgräs

Ålgräs är en art av sjögräs som kan bilda ängar under ytan. Ålgräsängarna myllrar av liv och är viktiga för den biologiska mångfalden. De är bland annat barnkammare för många fiskar och kräftdjur. De bidrar också till att minska övergödning och klimatförändringar, genom att ta upp och lagra stora mängder näringsämnen och kol i sedimentet.

Ålgräsängar är ett av de mest produktiva ekosystemen som finns, men är hotade av till exempel övergödning och överfiske. Andra hot är mänsklig påverkan på grunda havsbottnar, som bryggor, muddring och ankring från båtar.

Läs mer om hur HaV jobbar med ålgräs.


Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-12-05

    Självlysande genmodifierade akvariefiskar, så kallad Glofish, är inte tillåtna i Sverige eller inom EU. Trots det förekommer det att privatpersoner försöker sälja Glofish.

  2. Aktuellt 2023-12-04

    På webbsajten Båtretur får du hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt eller tvåtaktsmotor med förgasare på ett miljöklokt sätt. Skrotningsstödet är tidsbegränsat till och med den 31 december 2024.

  3. Aktuellt 2023-12-01

    I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

Publicerad: 2021-12-13
Sidansvarig: Webbredaktion