Aktuellt 29 november 2021

43 nya miljoner till vattenvård

HaV ger nu ökat stöd till länsstyrelserna för deras arbete med restaurering av påverkade vatten samt kalkning av försurade vatten.

Restaurering av strömmande vatten kan handla om att bygga fiskvägar, öppna vattendragen för vattenlevande arter och att lägga tillbaka grus, sten och block. Foto: Erik Årnfelt/HaV

Restaurering av strömmande vatten kan handla om att bygga fiskvägar, öppna vattendragen för vattenlevande arter och att lägga tillbaka grus, sten och block . Foto: Erik Årnfelt/HaV

Sammanlagt tillförs länsstyrelserna ytterligare 26 miljoner kronor för restaurering samt 17 miljoner för kalkning under åren 2021- 2022.

– Ökat stöd till restaureringar är viktigt eftersom en stor del av Sveriges vattenmiljöer är negativt påverkade av ett långvarigt och intensivt nyttjande, säger Johan Kling, chef för avdelningen för vattenförvaltning vid HaV.

– Vi har haft en bra dialog med länsstyrelserna. Därefter har vi gjort omprioriteringar i vår budget för att möta restaureringsbehovet.

Minskar försurningens effekter

Kalkningen och kalkeffektuppföljningen kan stärkas för att minska försurningens effekter och bidra till levande vattenmiljöer.

– Ett extra tillskott på 17 miljoner är ett välbehövligt tillskott till länsstyrelsernas kalkningsverksamhet. Det är viktigt för att skydda försurningskänsliga arter som flodpärlmussla, flodkräfta och lax, säger Johan Kling.

Satsningen underlättar också arbetet med att nå miljömålen Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv.

– Vi är glada för det stora engagemanget och intresset för vattenvård i Sverige och vi ser att pengarna kommer att göra stor miljönytta i arbetet med att återställa mänskligt påverkade vattenmiljöer.

Läs mer om restaurering av sjöar och vattendrag

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-06-30

    HaV är på plats under Almedalsveckan för att diskutera vattenresursen och dess förvaltning som en strategisk resurs för samhälle och ekosystem. Fokus ligger även på havsplanering och hur vi planerar för ytterligare elproduktion till havs för den blågröna samhällsomställningen. Hållbart nyttjande av havets resurser om sillfisket i Östersjön är också ett viktigt ämne. Ett annat område vi lyfter är företagande mot fattigdom i Afrikas blå ekonomi.

  2. Aktuellt 2022-06-30

    Ett hållbart, livskraftigt jordbruk som stärker och bevarar ekosystemen, kulturmiljön och den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Det är målen för den överenskommelse som flera myndigheter undertecknade i dagarna.

  3. Aktuellt 2022-06-30

    Under 2021 ägnade sig ungefär 1,5 miljoner personer åt fritidsfiske minst en gång. Det sammanlagda antalet fiskedagar under 2021 var cirka 12,4 miljoner, och av dem utfördes cirka 6,9 miljoner från båt. Det här visar en enkät som gjorts av statistikmyndigheten SCB på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Publicerad: 2021-11-29
Sidansvarig: Webbredaktion