Aktuellt 25 november 2021

Utlysning för att återställa europeiska floder

Open rivers, ett program som verkar för att återställa floder i Europa, har öppnat en ny utlysning. Utrivning av små dammar är i fokus.

Återställda vattenflöden och ökad biologisk mångfald är målet för Open Rivers-programmet. Foto: HaV

Återställda vattenflöden och ökad biologisk mångfald är målet för Open Rivers-programmet. Foto: HaV

Open Rivers-programmet lanserades officiellt den 8 oktober, tack vare ett anslag på 42,5 miljoner euro under sex år från Arcadia, en välgörenhetsfond som grundats av svenska Lisbet Rausing och filantropen Peter Baldwin.

Det handlar om att återställa hotade europeiska floder genom att stödja insatser som leder till avlägsnande av framför allt små dammar. På så vis kan man återställa vattenflöden och öka den biologiska mångfalden. Utlysningen är dock inte öppen för alla.

– Den som söker måste vara en ideell förening eller stiftelse. Myndigheter och andra intressenter kan vara projektpartners, men de kan inte ansöka direkt om bidrag, säger Erik Årnfelt, utredare vid HaV.

En rådgivningsgrupp stöder programmet för att säkra att dess strategi är anpassad till andra liknande initiativ för flodrestaurering i Europa. Bland medlemmarna finns:

 • Dam Removal Europe
 • European Centre for River Restoration
 • European Environment Agency
 • Global Water Partnership
 • International Union for Conservation of Nature
 • Swansea University

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2024-02-29

  FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

 2. Aktuellt 2024-02-22

  Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

 3. Aktuellt 2024-02-21

  Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2021-11-25
Sidansvarig: Webbredaktion