Aktuellt 25 november 2021

Utlysning för att återställa europeiska floder

Open rivers, ett program som verkar för att återställa floder i Europa, har öppnat en ny utlysning. Utrivning av små dammar är i fokus.

Återställda vattenflöden och ökad biologisk mångfald är målet för Open Rivers-programmet. Foto: HaV

Återställda vattenflöden och ökad biologisk mångfald är målet för Open Rivers-programmet. Foto: HaV

Open Rivers-programmet lanserades officiellt den 8 oktober, tack vare ett anslag på 42,5 miljoner euro under sex år från Arcadia, en välgörenhetsfond som grundats av svenska Lisbet Rausing och filantropen Peter Baldwin.

Det handlar om att återställa hotade europeiska floder genom att stödja insatser som leder till avlägsnande av framför allt små dammar. På så vis kan man återställa vattenflöden och öka den biologiska mångfalden. Utlysningen är dock inte öppen för alla.

– Den som söker måste vara en ideell förening eller stiftelse. Myndigheter och andra intressenter kan vara projektpartners, men de kan inte ansöka direkt om bidrag, säger Erik Årnfelt, utredare vid HaV.

En rådgivningsgrupp stöder programmet för att säkra att dess strategi är anpassad till andra liknande initiativ för flodrestaurering i Europa. Bland medlemmarna finns:

 • Dam Removal Europe
 • European Centre for River Restoration
 • European Environment Agency
 • Global Water Partnership
 • International Union for Conservation of Nature
 • Swansea University

Läs mer på Open Rivers webbplats

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2023-05-29

  Utveckling av ekosystembaserad havsförvaltning. Digitalisering av fiskeregleringar. Utveckling och lansering av webbapplikationen Lektidsportalen. Det är en del av HaV:s arbete inom strategin för svenskt fiske och vattenbruk 2021 – 2026, som nu presenteras i en årsrapport.

 2. Aktuellt 2023-05-25

  HaV har beslutat om ändrade regler för laxfiske i Östersjön och harrfiske i norra Östersjön, inom delområde 31. Även fisket i Ljungans yttre fredningsområde och i Kalix älvs yttre fredningsområde får nya regler. De träder i kraft 6 juni 2023.

 3. Aktuellt 2023-05-15

  Pello kommun i Finland har ansökt om tillstånd för muddring av en cirka 500 meter lång och 20 meter bred båtled öster om Mätässaari i Torne älv.

Publicerad: 2021-11-25
Sidansvarig: Webbredaktion