Aktuellt 25 november 2021

Utlysning för att återställa europeiska floder

Open rivers, ett program som verkar för att återställa floder i Europa, har öppnat en ny utlysning. Utrivning av små dammar är i fokus.

Återställda vattenflöden och ökad biologisk mångfald är målet för Open Rivers-programmet. Foto: HaV

Återställda vattenflöden och ökad biologisk mångfald är målet för Open Rivers-programmet. Foto: HaV

Open Rivers-programmet lanserades officiellt den 8 oktober, tack vare ett anslag på 42,5 miljoner euro under sex år från Arcadia, en välgörenhetsfond som grundats av svenska Lisbet Rausing och filantropen Peter Baldwin.

Det handlar om att återställa hotade europeiska floder genom att stödja insatser som leder till avlägsnande av framför allt små dammar. På så vis kan man återställa vattenflöden och öka den biologiska mångfalden. Utlysningen är dock inte öppen för alla.

– Den som söker måste vara en ideell förening eller stiftelse. Myndigheter och andra intressenter kan vara projektpartners, men de kan inte ansöka direkt om bidrag, säger Erik Årnfelt, utredare vid HaV.

En rådgivningsgrupp stöder programmet för att säkra att dess strategi är anpassad till andra liknande initiativ för flodrestaurering i Europa. Bland medlemmarna finns:

 • Dam Removal Europe
 • European Centre for River Restoration
 • European Environment Agency
 • Global Water Partnership
 • International Union for Conservation of Nature
 • Swansea University

Läs mer på Open Rivers webbplats

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2021-12-02

  Gå in på båtretur.se så kan du få hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt på ett miljöbra sätt. HaV stöttar det nationella insamlingssystemet för att få bort fler gamla båtar från naturen.

 2. Aktuellt 2021-12-02

  HaV:s projekt “Digitalisering små avloppsanläggningar” underlättar kommunernas prövning, tillsyn och rapportering av små avloppsanläggningar. Nu finns en uppdaterad informationsmodell på plats och vi har också samlat de frågor med svar vi får om projektet.

 3. Aktuellt 2021-11-30

  2019 driftsatte Havs- och vattenmyndigheten det nya riktade övervakningsprogrammet för marina främmande arter. Nu publicerar vi rapporter med 2019 och 2020 års resultat, som bland annat visar att man identifierat förekomster av främmande arter i alla undersökta hamnar och spridning till en havsbassäng, men inte upptäckt några nyintroduktioner.

Publicerad: 2021-11-25
Sidansvarig: Webbredaktion