Aktuellt 25 november 2021

Utlysning för att återställa europeiska floder

Open rivers, ett program som verkar för att återställa floder i Europa, har öppnat en ny utlysning. Utrivning av små dammar är i fokus.

Återställda vattenflöden och ökad biologisk mångfald är målet för Open Rivers-programmet. Foto: HaV

Återställda vattenflöden och ökad biologisk mångfald är målet för Open Rivers-programmet. Foto: HaV

Open Rivers-programmet lanserades officiellt den 8 oktober, tack vare ett anslag på 42,5 miljoner euro under sex år från Arcadia, en välgörenhetsfond som grundats av svenska Lisbet Rausing och filantropen Peter Baldwin.

Det handlar om att återställa hotade europeiska floder genom att stödja insatser som leder till avlägsnande av framför allt små dammar. På så vis kan man återställa vattenflöden och öka den biologiska mångfalden. Utlysningen är dock inte öppen för alla.

– Den som söker måste vara en ideell förening eller stiftelse. Myndigheter och andra intressenter kan vara projektpartners, men de kan inte ansöka direkt om bidrag, säger Erik Årnfelt, utredare vid HaV.

En rådgivningsgrupp stöder programmet för att säkra att dess strategi är anpassad till andra liknande initiativ för flodrestaurering i Europa. Bland medlemmarna finns:

 • Dam Removal Europe
 • European Centre for River Restoration
 • European Environment Agency
 • Global Water Partnership
 • International Union for Conservation of Nature
 • Swansea University

Läs mer på Open Rivers webbplats

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2023-02-02

  HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har ett regeringsuppdrag att följa upp och analysera arbetet med omprövningarna av vattenkraften. Den 1 februari lämnades en delredovisning till regeringen.

 2. Aktuellt 2023-02-02

  Idag, 2 februari, är det den internationella våtmarksdagen. Över hela världen fokuserar forskare och miljömyndigheter på de viktiga våtmarkerna – som har betydelse både för den biologiska mångfalden och klimatet. Här i Sverige stöttar HaV en rad våtmarksprojekt via LOVA-bidraget.

 3. Aktuellt 2023-02-01

  Vimma och id är två svagsimmande (sämre på att klara vandringshinder) fiskarter. De ska nu få hjälp av ett åtgärdsprogram som HaV arbetat fram.

Publicerad: 2021-11-25
Sidansvarig: Webbredaktion