Aktuellt 14 oktober 2021

Kalkningens effekter på flodkräftan

En ny rapport ger kunskap om kalkningens effekter på flodkräftan.

Flodkräftan är akut hotad. Foto: Matz Berggren/HaV

Flodkräftan är akut hotad. Foto: Matz Berggren/HaV

Kalkningsinsatser bör prioriteras i försurade vatten där flodkräftan har en rimlig chans att överleva på sikt, det vill säga i de områden där signalkräfta saknas. Det är en av slutsatserna i en färsk rapport om kalkningens effekter på flodkräftan.

Trots att många kalkningsinsatser gjorts och görs för att rädda flodkräftan är kunskapen om effekterna begränsade. Syftet med rapporten är att redovisa kalkningens effekter på flodkräftan, men den innehåller även information om vilka miljöfaktorer som påverkar sötvattenskräftor, inte minst flodkräftan.

– I rapporten redovisas nuvarande och tidigare kända förekomster i svenska sjöar och vattendrag samt hur försurning och kalkning påverkat flodkräftans förutsättningar att överleva i våra vatten, säger Erik Boström, utredare vid HaV.

Flodkräftan är akut hotad och omfattas av ett nationellt åtgärdsprogram. Den hotas
främst av kräftpest, ofta via inplanterade signalkräftor, men försurningen har också
påverkat den negativt. Flodkräftan var ett av de viktigaste motiven för att påbörja
kalkning under 1970- och 1980-talet.

Rapporten har tagits fram av Per Nyström, Marika Stenberg och Pia Hertonsson vid
konsultfirman Ekoll AB på uppdrag av HaV.


Fler nyheter

  1. Aktuellt 2021-12-02

    Gå in på båtretur.se så kan du få hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt på ett miljöbra sätt. HaV stöttar det nationella insamlingssystemet för att få bort fler gamla båtar från naturen.

  2. Aktuellt 2021-12-02

    HaV:s projekt “Digitalisering små avloppsanläggningar” underlättar kommunernas prövning, tillsyn och rapportering av små avloppsanläggningar. Nu finns en uppdaterad informationsmodell på plats och vi har också samlat de frågor med svar vi får om projektet.

  3. Aktuellt 2021-11-30

    2019 driftsatte Havs- och vattenmyndigheten det nya riktade övervakningsprogrammet för marina främmande arter. Nu publicerar vi rapporter med 2019 och 2020 års resultat, som bland annat visar att man identifierat förekomster av främmande arter i alla undersökta hamnar och spridning till en havsbassäng, men inte upptäckt några nyintroduktioner.

Publicerad: 2021-10-14
Sidansvarig: Webbredaktion