Aktuellt 14 oktober 2021

Kalkningens effekter på flodkräftan

En ny rapport ger kunskap om kalkningens effekter på flodkräftan.

Flodkräftan är akut hotad. Foto: Matz Berggren/HaV

Flodkräftan är akut hotad. Foto: Matz Berggren/HaV

Kalkningsinsatser bör prioriteras i försurade vatten där flodkräftan har en rimlig chans att överleva på sikt, det vill säga i de områden där signalkräfta saknas. Det är en av slutsatserna i en färsk rapport om kalkningens effekter på flodkräftan.

Trots att många kalkningsinsatser gjorts och görs för att rädda flodkräftan är kunskapen om effekterna begränsade. Syftet med rapporten är att redovisa kalkningens effekter på flodkräftan, men den innehåller även information om vilka miljöfaktorer som påverkar sötvattenskräftor, inte minst flodkräftan.

– I rapporten redovisas nuvarande och tidigare kända förekomster i svenska sjöar och vattendrag samt hur försurning och kalkning påverkat flodkräftans förutsättningar att överleva i våra vatten, säger Erik Boström, utredare vid HaV.

Flodkräftan är akut hotad och omfattas av ett nationellt åtgärdsprogram. Den hotas
främst av kräftpest, ofta via inplanterade signalkräftor, men försurningen har också
påverkat den negativt. Flodkräftan var ett av de viktigaste motiven för att påbörja
kalkning under 1970- och 1980-talet.

Rapporten har tagits fram av Per Nyström, Marika Stenberg och Pia Hertonsson vid
konsultfirman Ekoll AB på uppdrag av HaV.


Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2021-10-14
Sidansvarig: Webbredaktion