Aktuellt 14 oktober 2021

Kalkningens effekter på flodkräftan

En ny rapport ger kunskap om kalkningens effekter på flodkräftan.

Flodkräftan är akut hotad. Foto: Matz Berggren/HaV

Flodkräftan är akut hotad. Foto: Matz Berggren/HaV

Kalkningsinsatser bör prioriteras i försurade vatten där flodkräftan har en rimlig chans att överleva på sikt, det vill säga i de områden där signalkräfta saknas. Det är en av slutsatserna i en färsk rapport om kalkningens effekter på flodkräftan.

Trots att många kalkningsinsatser gjorts och görs för att rädda flodkräftan är kunskapen om effekterna begränsade. Syftet med rapporten är att redovisa kalkningens effekter på flodkräftan, men den innehåller även information om vilka miljöfaktorer som påverkar sötvattenskräftor, inte minst flodkräftan.

– I rapporten redovisas nuvarande och tidigare kända förekomster i svenska sjöar och vattendrag samt hur försurning och kalkning påverkat flodkräftans förutsättningar att överleva i våra vatten, säger Erik Boström, utredare vid HaV.

Flodkräftan är akut hotad och omfattas av ett nationellt åtgärdsprogram. Den hotas
främst av kräftpest, ofta via inplanterade signalkräftor, men försurningen har också
påverkat den negativt. Flodkräftan var ett av de viktigaste motiven för att påbörja
kalkning under 1970- och 1980-talet.

Rapporten har tagits fram av Per Nyström, Marika Stenberg och Pia Hertonsson vid
konsultfirman Ekoll AB på uppdrag av HaV.


Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2021-10-14
Sidansvarig: Webbredaktion