Aktuellt 1 oktober 2021

Samlar kunskap om dammar

Vilka effekter har dammar på erosion och stabilitet? Vilken betydelse har de för den biologiska mångfalden? Det här är några av de frågor som får svar i en sammanställning av aktuell kunskap om vattenkraftsdammar och andra dammars för- och nackdelar för naturvård och biologisk mångfald.

Foto: Maja Kristin Nylander

– Kunskapssammanställningen tar också upp dammars potentiella betydelse för att minska risken för övergödning och översvämningar jämfört med om de inte skulle finnas, säger Anders Skarstedt, utredare vid HaV.

Kunskapssammanställningen har tagits fram av HaV med stöd av andra berörda myndigheter inom ramen för ett regeringsuppdrag.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2021-10-21

    Under Helsingforskommissionens ministermöte i Lübeck 20 oktober beslutade länderna om en ambitiös uppdatering av den gemensamma aktionsplanen Baltic Sea Action Plan.

  2. Aktuellt 2021-10-20

    Om du hittar övergivna fiskeredskap eller har förlorat fiskeredskap kan du rapportera det på GhostGuard .

  3. Aktuellt 2021-10-19

    I tät dialog med yrkesfiskare tar HaV fram ett nytt elektroniskt system som underlättar för fiskare att rapportera sin fångst. Lätt att göra rätt är devisen och gör det möjligt för fiskaren att rapportera från båten, kajen eller bekvämt hemma i soffan.

Publicerad: 2021-10-01
Sidansvarig: Webbredaktion