Aktuellt 1 oktober 2021

Samlar kunskap om dammar

Vilka effekter har dammar på erosion och stabilitet? Vilken betydelse har de för den biologiska mångfalden? Det här är några av de frågor som får svar i en sammanställning av aktuell kunskap om vattenkraftsdammar och andra dammars för- och nackdelar för naturvård och biologisk mångfald.

Foto: Maja Kristin Nylander

– Kunskapssammanställningen tar också upp dammars potentiella betydelse för att minska risken för övergödning och översvämningar jämfört med om de inte skulle finnas, säger Anders Skarstedt, utredare vid HaV.

Kunskapssammanställningen har tagits fram av HaV med stöd av andra berörda myndigheter inom ramen för ett regeringsuppdrag.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-05-18

    Ett förslag till strategi för att möta dagens och morgondagens behov av vatten för samhällsutveckling och ekosystem.

  2. Aktuellt 2022-05-16

    Verksamhetsstrateg vid HaV som tillsammans med kollegorna Margareta Lundin Unger och Lennart Sorby författat den nya rapporten En hållbar vattenresursförvaltning.

  3. Aktuellt 2022-05-16

    Ett nytt webbaserat system ger kunskaper som är nyttiga för alla som planerar och utför arbeten i vattenmiljöer.

Publicerad: 2021-10-01
Sidansvarig: Webbredaktion