Aktuellt 1 oktober 2021

Samlar kunskap om dammar

Vilka effekter har dammar på erosion och stabilitet? Vilken betydelse har de för den biologiska mångfalden? Det här är några av de frågor som får svar i en sammanställning av aktuell kunskap om vattenkraftsdammar och andra dammars för- och nackdelar för naturvård och biologisk mångfald.

Foto: Maja Kristin Nylander

– Kunskapssammanställningen tar också upp dammars potentiella betydelse för att minska risken för övergödning och översvämningar jämfört med om de inte skulle finnas, säger Anders Skarstedt, utredare vid HaV.

Kunskapssammanställningen har tagits fram av HaV med stöd av andra berörda myndigheter inom ramen för ett regeringsuppdrag.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-02-02

    HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har ett regeringsuppdrag att följa upp och analysera arbetet med omprövningarna av vattenkraften. Den 1 februari lämnades en delredovisning till regeringen.

  2. Aktuellt 2023-02-02

    Idag, 2 februari, är det den internationella våtmarksdagen. Över hela världen fokuserar forskare och miljömyndigheter på de viktiga våtmarkerna – som har betydelse både för den biologiska mångfalden och klimatet. Här i Sverige stöttar HaV en rad våtmarksprojekt via LOVA-bidraget.

  3. Aktuellt 2023-02-01

    Vimma och id är två svagsimmande (sämre på att klara vandringshinder) fiskarter. De ska nu få hjälp av ett åtgärdsprogram som HaV arbetat fram.

Publicerad: 2021-10-01
Sidansvarig: Webbredaktion