Aktuellt 30 september 2021

Forsknings- och utvecklingsbehov synliggörs i ny rapport

I en ny rapport från Hav- och vattenmyndigheten (HaV) sammanställs och synliggörs aktuella forskningsbehov, nödvändiga för att utveckla miljöarbetet i hav, sjöar och vattendrag. Behoven är prioriterade utifrån HaV:s strategiska arbete för de kommande tre åren.

Foto: Natalie Greppi.

Rapporten har tagits fram i enlighet med myndighetens rutin för forskning och utveckling och bygger på över hundra inspel från medarbetare på HaV.

- Våra utsatta vattenresurser och havsmiljöer behöver effektiva åtgärder som baseras på vetenskapliga kunskaper. Inom HaV har vi en årlig genomgång av våra forsknings- och utvecklingsbehov. Genom att sammanställa dem i en rapport blir det tydligt vilken forskning som bör prioriteras nu och varför, säger Susanne Eriksson, chef för Miljöuppföljningsenheten som tagit fram rapporten.

Rapporten är tänkt att vara användbar för exempelvis forskningsfinansiärer som vill orientera sig om HaV:s kunskapsbehov i samband med utlysningar samt för forskare som behöver validera relevansen vid ansökningar.

- Syftet med rapporten är att summera och ge ett övergripande perspektiv på behoven av forskning och utveckling utifrån HaV:s förvaltningsuppdrag. Vi har definierat behoven i linje med målen i verksamhetsstrategin för 2021-23. Det ger en bra överblick av behoven så att de också lättare kan kopplas till den nytta forskningen bidrar med.

Genom att involvera medarbetare från hela vår organisation har vi fått en god överblick på vilken kunskap som behövs för att miljömålen ska kunna nås, säger Susanne Eriksson. Rapporten har godkänts av HaV:s generaldirektör Jakob Granit.

Kontakt

E-post: Forskningsfunktionen

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-05-18

    Ett förslag till strategi för att möta dagens och morgondagens behov av vatten för samhällsutveckling och ekosystem.

  2. Aktuellt 2022-05-16

    Verksamhetsstrateg vid HaV som tillsammans med kollegorna Margareta Lundin Unger och Lennart Sorby författat den nya rapporten En hållbar vattenresursförvaltning.

  3. Aktuellt 2022-05-16

    Ett nytt webbaserat system ger kunskaper som är nyttiga för alla som planerar och utför arbeten i vattenmiljöer.

Publicerad: 2021-09-30
Sidansvarig: Webbredaktion