Aktuellt 16 juni 2021

Marina informationscentraler för frågor och observationer

Har du sett något ovanligt vid havet? Undrar du över något i kustmiljön? Länsstyrelsernas marina informationscentraler vid kustområdena svarar på frågor och tar gärna emot dina observationer.

I Sverige finns tre marina informationscentraler – Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet – som drivs på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Deras uppgift är att snabbt nå ut med informa¬tion till myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljö. Du kan alltid vända dig till de marina informationscentralerna om du har frågor. De tar också gärna emot dina observationer om du sett något ovanligt i kustområdet. Det kan vara till exempel algblomning eller fall av större antal döda fåglar, fiskar eller sälar. Uppge var du har observerat händelsen och bifoga gärna bilder om du har möjlighet.
Du når de marina informationscentralerna via mail, telefon eller sociala medier.

Marina informationscentraler

ICBV (Informationscentralen för Bottniska viken)

ICBV Hemsida
Telefon: 010-225 41 11
Skicka e-post till ICBV
ICBV på Facebook

ICEÖ (Informationscentralen för Egentliga Östersjön)

ICEÖ Hemsida
Telefon: 010-223 11 60
Skicka e-post till ICEÖ
ICEÖ på Facebook

ICVH (Informationscentralen för Västerhavet)

ICVH Hemsida
Telefon: 010-224 40 00
Skicka e-post till ICVH
ICVH på Facebook

Därför finns de marina informations­centralerna

I slutet av 80-talet drabbades Västerhavet av omfattande algblomningar och säldöd. Behovet av information till myndigheter, massmedia och allmänhet var stort. Därför beslöt riksdagen 1990 att län med marina centrum (Västerbottens, Stockholms och Västra Götalands län (dåvarande Göteborgs och Bohuslän) skulle inrätta marina informationscentraler för att kunna sprida snabb, korrekt och samlad information i samband med ovanliga händelser till havs. Informationscentralerna drivs idag på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2021-10-14

    En ny rapport ger kunskap om kalkningens effekter på flodkräftan.

  2. Aktuellt 2021-10-12

    Nu har EU:s fiskeministrar beslutat om kvoter för fisket i Östersjön under 2022. Beslutet gäller torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. En ny typ av förvaltning av lax införs för att skydda svaga älvbestånd i Östersjön.

  3. Aktuellt 2021-10-11

    Josephine är utredare vid HaV:s havsmiljöenhet. I torsdags (7/10) var hon ute vid vraket Skytteren, klassat som Sveriges miljöfarligaste, 10 km utanför Lysekil.

Publicerad: 2021-06-16
Sidansvarig: Webbredaktion