Aktuellt 3 maj 2021

Nya skyltar visar vattnets långa väg till havet

Med nästan lika långt till Västerhavet som till Östersjön känns havet avlägset. Men, det vi gör här påverkar till slut havet. Nu har SMHI, Länsstyrelsen i Örebro län och HaV satt upp nya informationsskyltar vid vattendelaren mellan Västerhavet och Östersjön.

Nu sitter skyltarna uppe och så här ser det ut vid Borasjöns rastplats, längs E20. Personerna på bilden från vänster: Daniel Bergdahl (Länsstyrelsen i Örebro län), Niclas Hjerdt (SMHI), Robert Almstrand (HaV) och Sören Stenefjord (entreprenör för vägverkets rastplats).

Nu sitter skyltarna uppe och så här ser det ut vid Borasjöns rastplats, längs E20. Personerna på bilden från vänster: Daniel Bergdahl (Länsstyrelsen i Örebro län), Niclas Hjerdt (SMHI), Robert Almstrand (HaV) och Sören Stenefjord (entreprenör för vägverkets rastplats).

Om du kör längs E20 eller E18 i trakterna av Laxå eller Karlskoga kan du från och med idag den 3 maj lära dig mer om vad en vattendelare är. Informationsskyltar om detta har nämligen satts upp vid rastplats Borasjön (E20, strax sydväst om Laxå) och rastplatserna Våtsjön och Stora Villingen (E18, Karlskoga). De ligger alla relativt nära Sveriges stora vattendelare – som är väldigt speciell. Det är här det avgörs om regnvattnet som strilar ner på marken till slut ska hamna i Västerhavet – eller i Östersjön!

Vattendelaren bestämmer vattnets väg

– En vattendelare är en plats som skiljer ett avrinningsområde från ett annat. Avrinningsområden begränsas av höjdryggar som delar flödet från regn och smältvatten åt olika håll. På den ena sidan av vattendelaren rinner vattnet ned i ett avrinningsområde, på den andra sidan i ett annat, säger Robert Almstrand, utredare vid HaV.

Människan påverkar havet – även i inlandet

Syftet med skyltarna är att öka förståelsen för hur markområden, sjöar och vattendrag är sammankopplade i avrinningsområden och hur de påverkar varandra och havet.

– Vid vattendelaren börjar vattnets väg till havet och den resan kan ta många år. Längs flödesvägarna påverkas vattnet av mänskliga aktiviteter som riskerar att försämra våra vattenresurser. Med ökad kunskap kan vi skydda våra vatten och se till att de inte försämras, säger Niclas Hjerdt, hydrolog vid SMHI.

Information på både svenska och engelska

De nya skyltarna informerar om vattendelaren mellan Västerhavet och Östersjön på både svenska och engelska.

– När man stannar till vid en rastplats har man tid att studera en karta och ta till sig informationen. Att det handlar om platsen där man befinner sig just då gör det extra intressant, säger Daniel Bergdahl, vattenvårdshandläggare vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Samarbete mellan tre myndigheter

Skyltprojektet att markera upp den stora vattendelaren i Sverige är ett samarbete mellan SMHI (som står för innehåll och design av skyltarna), HaV (som finansierar SMHIs arbete) och Länsstyrelsen i Örebro län (som ombesörjer skylttryck och uppsättning).

HaV, SMHI och berörda länsstyrelser har haft ett samarbete som pågått under ett par år för att identifiera lämpliga platser för att placera ut informativa skyltar som markerar vattendelaren mellan Östersjön och Västerhavet. Under 2020 genomfördes ett liknande samarbete med Länsstyrelsen i Dalarnas Län kring uppsättning av informationsskyltar i Dalafjällen. Diskussioner med berörda myndigheter om eventuell skyltning på fler platser längs vattendelaren pågår.


Fler nyheter

  1. Aktuellt 2021-05-07

    Upptags- och draggningsinsatser efter förlorade fiskeredskap är en relativt ny åtgärd men allt fler insatser utförs, vilket är mycket positivt. Nu finns några råd att följa för den som planerar en draggningsinsats och för de som handlägger ansökningar gällande draggningar.

  2. Aktuellt 2021-05-03

    Hittills under våren har HaV beslutat om tre så kallade realtidsstängningar i Skagerrak och Nordsjön. Den senaste gäller från 22 april till 6 maj. Syftet med dessa stängningar är att skydda områdena med hög förekomst av ung räka eller unga individer av torsk, kolja, gråsej och vitling.

  3. Aktuellt 2021-04-27

    I Östersjön finns bara runt 500 tumlare kvar och de hotas av bland annat buller, fiske och fartygstrafik. Med start 26 april och en månad framåt gör HaV och Kustbevakningen extrainsatser, pådrag, i havet längs med Skånes sydkust. Syftet är att kolla de ljudskrämmor som ska hålla tumlarna borta från fiskegarnen.

Publicerad: 2021-05-03
Sidansvarig: Webbredaktion