Aktuellt 9 april 2021

Vandrarmusslor fripassagerare i ”mossbollar” för akvarier

Små vandrarmusslor, även kallade zebramusslor (Dreissena polymorpha), har nu upptäckts i mossbollar köpta i Sverige.

Vandrarmussla eller zebramussla i mossboll

Vandrarmussla i mossboll. Foto: Anna Dimming

Vandrarmusslan räknas till världens 100 värsta invasiva arter. Arten förekommer naturligt i området kring Svarta och Kaspiska havet men har spridits till stora delar av världen genom båttransporter. I Sverige förekommer vandrarmusslan i Mälardalen sedan 1920-talet och har i senare tid även etablerat sig i Östergötland, i Motala ström och flera tillhörande sjöar samt de inre delarna av Bråvike.

Ny potentiell spridningsväg

- Nu har vi fått reda på fynd av vandrarmussla i så kallade mossbollar. Det är egentligen alger som växer i form av en boll och säljs till akvarier, säger Michael Diemer, utredare på enheten för biologisk mångfald.

Har du nyligen köpt mossbollar till ditt akvarium, undersök om de innehåller små musslor. De kan vara svåra att upptäcka och det kan även finnas mussellarver som man inte kan se med blotta ögat.
- Om man misstänker att mossbollen innehåller små musslor så kan man antingen koka eller frysa växt och musslor, för att därefter lägga allt i plastpåse och slänga i brännbart. Akvarievatten eller växter och djur från akvarier ska aldrig hällas ut i eller nära vatten i naturen för att hindra spridning av främmande art eller smitta till naturen, säger Michael Diemer.

Vandrarmussla i handflata

Vandrarmusslorna som upptäckts i mossbollar är mycket små. Foto: Anna Dimming

­ ­

Rapportera fynd

Vandrarmusslor har förmågan att snabbt växa till och bilda täta kolonier och kan därför fort dominera ett område med sin massförekomst. Den ekologiska effekten kan bli att andra arter påverkas negativt eller slås ut. Dels blir det ont om plats och dels blir det ökad konkurrens om födan.
- Om man upptäcker vandrarmussla, vill vi gärna att man rapporterar sitt fynd till oss på Havs- och vattenmyndigheten. Vi har också ett bra samarbete med Zoobranschens Riksförbund (ZOORF) för att förebygga spridning av vandrarmussla via akvariehandeln, säger Michael Diemer.

Vandrarmussla (Dreissena polymorpha)

Vandrarmusslan kallas även för zebramussla och kommer ursprungligen från områden runt Svarta havet och Kaspiska havet.

Därifrån har den spridits till sjöar och till vikar runt Östersjön under de senaste 200 åren.

Fakta

Latinskt namn: Dreissena polymorpha
Svenskt namn: Vandrarmussla
Organism: musslor
Livsmiljö: Sötvatten, Brackvatten
Ursprung: Pontokaspiska området
Första fynd i Sverige: 1900-1949
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk

Läs mer om vandrarmusslan

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2021-07-26

    Du som hittat en främmande krabbart som till exempel blåskrabba eller kinesisk ullhandskrabba kan rapportera ditt fynd via Rappen

  2. Aktuellt 2021-07-08

    Övergödning är Östersjöns största miljöproblem. Dagens styrmedel räcker inte till för att möta internationella mål och lagar. Ett utvecklat internationellt samarbete kompletterat med ett handelssystem för minskad övergödning skulle kunna gynna både miljön och ekonomin.

  3. Aktuellt 2021-07-07

    En rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, visar att antalet registrerade EU-bad fortsätter att öka, från 438 inför förra året till 445 inför årets badsäsong.