Aktuellt 17 mars 2021

Hallå där Åsa Gunnarsson och Bodil Aronsson-Forsberg!

… utredare på HaV med fokus på små avlopp. Ni deltar denna vecka i VAK-konferensen, som i år är digital.

Porträttbild med Bodil Aronsson Forsberg och Åsa Gunnarsson

Bodil Aronsson Forsberg och Åsa Gunnarsson, utredare. Foto: Natalie Greppi.

Vad är VAK och er roll där?

Det är VA-guiden som varje år anordnar VAK som står för Vatten, Avlopp och Kretslopp. VAK är en mötesplats för alla som arbetar med dagvatten, VA-planering och små avlopp. Vi har som vanligt ett pass som handlar om aktuellt från HaV när det gäller små avlopp. Sedan deltar vi också i en panel med i förväg inskickade frågor.

Vad lyfter ni i år?

Vi har många spännande projekt på gång som bland annat Luleå Tekniska universitet och SGU har fått medel av HaV för att genomföra. Luleå Tekniska universitet kommer till exempel att undersöka hur ett mycket stickprov säger om funktionen hos en avloppsanläggning. Vi kommer också att berätta om det går i hur vårt digitaliseringsprojekt för små avloppsanläggningar.

Digitaliseringsprojekt låter intressant – kan ni berätta mer?

Med vårt digitaliseringsprojekt vill vi underlätta för kommunerna på olika sätt. Under förra året anpassade man de tre ärendehanteringssystem som de flesta kommunerna använder så att automatisk överlämning av uppgifter till HaV ska fungera. När kommunerna som har dessa system byter till den senaste versionen kan de automatisera överlämning. Kommuner kan då automatiskt lämna information om små avloppsanläggningar som andra myndigheter behöver.

Varför är det bra att HaV medverkar på VAK?

Det är ett forum som når många avloppshandläggare – vår primära målgrupp. Det är speciellt i år med en digital konferens, det blir ju inte riktigt samma möjligheter att mingla, prata, fånga upp tankar och idéer. Samtidigt finns så klart andra fördelar som att slippa åka långt, att det finns möjlighet att titta på inspelade föreläsningar när man vill, hur många gånger man vill.

VAK-konferensen

  1. Aktuellt 2021-06-17

    Den 30 juni klockan 12 -13 bjuder Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket in till ett lunchseminarium om den gemensamma strategin för framtidens fiske och vattenbruk. Webbinariet innehåller en inledning av generaldirektörerna Christina Nordin och Jakob Granit, en presentation av strategin och dess handlingsplaner följt av ett panelsamtal med representanter från de tre områdena yrkesfiske, vattenbruk samt fritidsfiske och fisketurism.

  2. Aktuellt 2021-06-16

    Den 17 juni startar årets laxfiske i Bottenviken. Det är ett unikt och viktigt fiske som har stor regional och lokal betydelse, både för de som fiskar och för kustekonomierna. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Kustbevakningen värnar framtidens laxfiske på en rad sätt.

  3. Aktuellt 2021-06-16

    Har du sett något ovanligt vid havet? Undrar du över något i kustmiljön? Länsstyrelsernas marina informationscentraler vid kustområdena svarar på frågor och tar gärna emot dina observationer.

Publicerad: 2021-03-17
Sidansvarig: Webbredaktion