Aktuellt 17 mars 2021

Hallå där Åsa Gunnarsson och Bodil Aronsson-Forsberg!

… utredare på HaV med fokus på små avlopp. Ni deltar denna vecka i VAK-konferensen, som i år är digital.

Porträttbild med Bodil Aronsson Forsberg och Åsa Gunnarsson

Bodil Aronsson Forsberg och Åsa Gunnarsson, utredare. Foto: Natalie Greppi.

Vad är VAK och er roll där?

Det är VA-guiden som varje år anordnar VAK som står för Vatten, Avlopp och Kretslopp. VAK är en mötesplats för alla som arbetar med dagvatten, VA-planering och små avlopp. Vi har som vanligt ett pass som handlar om aktuellt från HaV när det gäller små avlopp. Sedan deltar vi också i en panel med i förväg inskickade frågor.

Vad lyfter ni i år?

Vi har många spännande projekt på gång som bland annat Luleå Tekniska universitet och SGU har fått medel av HaV för att genomföra. Luleå Tekniska universitet kommer till exempel att undersöka hur ett mycket stickprov säger om funktionen hos en avloppsanläggning. Vi kommer också att berätta om det går i hur vårt digitaliseringsprojekt för små avloppsanläggningar.

Digitaliseringsprojekt låter intressant – kan ni berätta mer?

Med vårt digitaliseringsprojekt vill vi underlätta för kommunerna på olika sätt. Under förra året anpassade man de tre ärendehanteringssystem som de flesta kommunerna använder så att automatisk överlämning av uppgifter till HaV ska fungera. När kommunerna som har dessa system byter till den senaste versionen kan de automatisera överlämning. Kommuner kan då automatiskt lämna information om små avloppsanläggningar som andra myndigheter behöver.

Varför är det bra att HaV medverkar på VAK?

Det är ett forum som når många avloppshandläggare – vår primära målgrupp. Det är speciellt i år med en digital konferens, det blir ju inte riktigt samma möjligheter att mingla, prata, fånga upp tankar och idéer. Samtidigt finns så klart andra fördelar som att slippa åka långt, att det finns möjlighet att titta på inspelade föreläsningar när man vill, hur många gånger man vill.

VAK-konferensen

  1. Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 2021-09-24

    Näringsdepartementet gick ut med en andra remissomgång genom en promemoria för Producentansvar för fiskeredskap – kompletteringar till Havs- och vattenmyndighetens rapport.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2021-09-23

    Att byta erfarenheter och lära av varandra är en viktig del i arbetet med LEVA - Lokalt engagemang för vatten. Därför delar vi denna fina film om det vattenvårdsarbete som startade med Höjeåprojektet för 30 år sedan.

  3. Aktuellt 2021-09-23

    Den världsunika Gullspångslaxen är akut hotad och Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför nya föreskrifter för att ge stammen ökat skydd. De träder i kraft 1 oktober 2021.

Publicerad: 2021-03-17
Sidansvarig: Webbredaktion