Aktuellt 25 februari 2021

Hallå där, Björn Sjöberg...

… verksamhetsstrateg på HaV och engagerad i SAMHAV, Samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor, som möts 26 februari. SAMHAV samlar ett 40-tal myndigheter som arbetar inom området.

Björn Sjöberg, verksamhetsstrateg på HaV

Björn Sjöberg, verksamhetsstrateg på HaV. Foto. Natalie Greppi

Berätta om syftet med SAMHAV!

– Det är en plattform för dialog och samverkan mellan myndigheter kring frågor med koppling till förhållandena i våra sjöar, vattendrag, kust och hav. Vi diskuterar strategiska frågor och hur vi gemensamt kan arbeta för att nå olika samhällsmål. Det är många myndigheter som jobbar med eller berörs av vattenfrågor och det finns mycket att vinna på samordning.

Hur ofta träffas ni?

– Vi ses en gång per år, i år är mötet förstås digitalt. De inbjudna jobbar till största delen på ledningsnivå, de är till exempel generaldirektörer och landshövdingar.

Vad är på tapeten i år?

– Temat för årets möte är regional utveckling. Hur kan vi gemensamt bidra till en hållbar regional utveckling och tillväxt ur ett naturvårds- och naturresursperspektiv? När till exempel HaV fördelar medel är det viktigt att vi ser till den regionala nyttan och vilken påverkan vår myndighetsutövning har. Vi kommer belysa detta utifrån två olika perspektiv med utgångspunkt i havs- och vattenförvaltningen: hållbart fiske och hållbar vattenresursförvaltning.

– Hållbar vattenresursförvaltning, som vi har haft en dialog om i flera år, är ett konkret exempel. Här behöver myndigheter, kommuner, regioner, akademi och verksamhetsutövare samverka. Vi på HaV analyserar förutsättningar och behov för en hållbar vattenresursförvaltning – och då har vi bland annat dialogen inom SAMHAV som grund.

Byrums Raukar, Öland. Foto: Natalie Greppi

Byrums Raukar, Öland. Foto: Natalie Greppi


Vad tycker du är det viktigaste med SAMHAV?

– Det är möjligheten att kunna diskutera och förankra strategiska frågor bland myndigheterna. Hav- och vattenmiljö berör stora delar av samhället och det är väldigt komplexa frågor. Då är det jättebra att ha ett forum, en plattform, där så här många myndigheter med olika ansvar och perspektiv deltar.

Publicerad: 2021-02-25
Sidansvarig: Webbredaktion