Aktuellt 9 februari 2021

Vägledning om vattenskyddsområden

HaV lanserar nu en ny vägledning om att inrätta och förvalta vattenskyddsområden. Den ska stödja vattenproducenter, länsstyrelser och kommuner i deras arbete med att skydda vårt dricksvatten.

I den nya vägledningen förespråkas ett systematiskt och riskbaserat arbetssätt. Det kan användas inför beslut om ett nytt vattenskyddsområde. Där behöver man göra en riskbedömning. Den går ut på att identifiera, analysera och värdera risker och sårbarheter.

– Vägledningen ska vara ett stöd till vattenproducenterna när de tar fram underlag, men även för länsstyrelser och kommuner när de ska fatta beslut om vattenskyddsområden, säger Susanna Hogdin, utredare vid HaV.

Grund för avgränsning och zonindelning

Slutsatserna från riskbedömningen ska ligga till grund för avgränsning och zonindelning av vattenskyddsområdet. De ska också motivera de markreglerande bestämmelser som syftar till att skydda vattnet som används för att producera dricksvatten.

För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar finns möjlighet att bilda vattenskyddsområden. Inom ett vattenskyddsområde finns särskilda bestämmelser som kan reglera användningen av kemikalier, gödningsmedel och markanvändning som riskerar att påverka vattenresursen negativt.

– Många ämnen är svåra att avlägsna i vattenverken och de kan kräva dyrbar utbyggnad och utveckling av processerna i vattenverken. Det är bättre att förhindra en förorening vid källan än att försöka rena i efterhand. Vi hoppas att vägledningen kommer till nytta här, säger Susanna Hogdin.

Publicerad: 2021-02-09
Sidansvarig: Webbredaktion