Aktuellt 29 januari 2021

EU och Kina fortsätter samarbeta om vattenfrågor

Den 22 januari hölls CEWP:s, den kinesisk-europeiska vattenplattformen, åttonde högnivåmöte, för första gången digitalt. Bland talarna fanns Kinas minister för vattenresurser, E. Jinping, Portugals klimat- och miljöminister João Pedro Matos Fernandes och HaV:s gd Jakob Granit. På mötet godkände de närvarande medlemsländerna en ny avsiktsdeklaration.

Fiske Kina stadsmiljö

Foto: Pixabay

I sitt tal lyfte Jakob Granit fram HaV:s samarbete med Nanjing Hydraulic Research Institute inom fokusområdet “Water and Energy Security”:

– Tillsammans med våra partners från Kina, Österrike, Italien och Sverige har vi genomfört en rad aktiviter inom allt från utveckling av gröna standarder för små vattenkraftverk till utforskning av vattenkraftens fulla potential för att ge balans i elsystemet, sa han.

– Vi har också intensifierat vårt arbete med att utveckla ett innovationsnätverk som syftar till att skapa en långsiktig och multisektoriell plattform för dialog och utbyte mellan EU och Kina om hållbar vattenkraft.

Vattenkraftverk Jonsered

Foto: Anna Erwander

Plattform för att utbyta erfarenheter

China Europe Water Platform, CEWP, är ett samarbete mellan Chinese Ministry of Water Resources (MoWR) och ett antal EU-länder. Plattformen lanserades 2012 med syfte att främja erfarenhetsutbyte mellan Europa och Kina inom policy, förvaltning, forskning och affärsområdet med utgångspunkt i vattensektorn. Plattformen bygger på frivilligt engagemang från EU:s medlemsländer. Aktiva medlemsländer är Sverige, Danmark, Finland, Portugal, Frankrike, Österrike, Italien, Nederländerna, Ungern, Malta och Estland.

Sverige har genom HaV varit delaktig i plattformen sedan starten. HaV har regeringens uppdrag att representera Sverige och ansvara för att samordna svenska insatser. Övriga svenska aktörer inkluderar Stockholm Environment Institute, Rise och SIWI.

Högnivåmöte vartannat år

Plattformen har ett högnivåmöte omväxlande vartannat år i Europa och Kina. Vid högnivåmötena 2015 i Köpenhamn, 2017 i Åbo och 2019 i Guimarães antogs avsiktsdeklarationer av plattformens samarbetsländer.

Publicerad: 2021-01-29
Sidansvarig: Webbredaktion