Aktuellt 17 december 2020

Svenskt-norskt myndighets­samarbete om vatten­förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten och norska Miljødirektoratet har enats om ett nytt samarbetsavtal om vattenförvaltning. Det ska gälla åren 2021-2027.

Å och bladverk

Företrädare för HaV och Miljødirektoratet möttes den 11 december för att utvärdera och förnya det nu gällande avtalet (2018-2020). HaV:s gd Jakob Granit anser att avtalet har bidragit till att myndigheterna har kommit närmare varandra. Det har också gjort att resultat har nåtts som ingen av parterna hade kunnat nå ensamma.

– Både Norge och Sverige genomför EU:s ramdirektiv för vatten. Vi har likartade naturtyper och arter och därför också liknande utmaningar. Vi har tagit oss an utmaningarna lite olika och det är lärorikt att jämföra förvaltningen i våra länder, säger han.

Jakob Granit fortsätter:

– Vi behöver samma kunskapsunderlag och förvaltningsverktyg för att säkra en god och effektiv vattenförvaltning. Samarbetet ger oss tillgång till mer resurser, mer omfattande kunskapsunderlag och erfarenheter samt bredare expertis så att länderna kan utnyttja varandras styrkor.

Fyra prioriterade områden

Samarbetsavtalet är sexårigt och fyra områden är prioriterade:

  1. Ekologisk status och miljöövervakning – innefattar fysisk påverkan, försurning/kalkning och övergödning
  2. Kemisk status (miljögifter) och miljöövervakning
  3. Vattenförvaltning i ett förändrat klimat
  4. Övrigt – innefattar gränsöverskridande avrinningsområden, samordning av forskning och utveckling

Avtalet utgör en ram för samarbetet. Detaljerna finns i bilaga som kan uppdateras utifrån överenskommelser på enhetsnivå under avtalsperioden.

Publicerad: 2020-12-17
Sidansvarig: Webbredaktion