Aktuellt 27 oktober 2020

Fiskevårdsprojekt gav rekordmånga laxar

Antalet laxar som passerar fiskvägarna i Jockfall och Linafallet i Norrbotten har ökat rejält på senare tid. En bidragande del till den glädjande ökningen är att länsstyrelsen i Norrbotten renoverat fiskvägarna under vintern 2019. HaV har finansierat arbetet med cirka 2,8 miljoner kronor.

Foto: Ingemar Pettersson/Azote

Resultatet av fiskräkningen vid de båda anläggningarna från 2020 visar en stor ökning. I Jockfall passerade 18 818 laxar 2020, jämfört med den tidigare toppnoteringen 2013 på cirka 15 039 laxar. I Linafallet passerade 2 330 laxar. Där var den tidigare toppnoteringen 1 281 laxar.

Länsstyrelsen har förbättrat konstruktionen och funktionen med syfte att underlätta passage för lax och havsöring genom fiskvägarna. Arbetsmiljön runt anläggningarna har också modifierats. Det gör att man enklare kan styra anläggningen utan att påverka fiskvandringen vid underhållsarbeten i fiskvägarna.

– Vi ser en markant ökning av lax som passerar genom fiskvägarna per dag samt att den totala mängden ökade rejält jämfört med andra älvar där räkning av laxvandring genomförs. Det skvallrar om att våra åtgärder faktiskt har effekt på hur fisken tar sig genom fiskvägarna, säger Stefan Stridsman vid länsstyrelsen i Norrbotten.

– Det som är intressant att notera är att den tidigare toppnoteringen med passerande laxar per dag var cirka 500. Under 2020 har vi haft drygt 1 800 laxar på en dag och flera dagar med över 1 000 laxar.

Håkan Carlstrand, utredare vid HaV, gläds att Länsstyrelsen har använt medlen så väl och uppnått ett så fint resultat.

– Den här typen av projekt vet vi har en stor betydelse för att uppnå Sveriges miljömål och särskilt förstås för miljön i älven och de som bor och verkar utmed denna. Nu får många fler laxar möjlighet att leka högt upp i vattensystemet. Det ger också förbättrad möjlighet till lokal landsbygdsutveckling i älvdalen genom till exempel sportfisketurism, säger han.

Publicerad: 2020-10-27
Sidansvarig: Webbredaktion