Aktuellt 12 oktober 2020

Nytt verktyg för att identifiera värdefulla marina områden

Med verktyget Mosaic kan vi identifiera värdefulla marina områden med särskild betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Genom att belysa den marina gröna infrastrukturen ger Mosaic stöd i arbetet med att bedöma vilka områden som bör prioriteras för olika åtgärder, till exempel genom områdesskydd, fysisk planering eller restaurering.

Syftet är att främja ett ekosystembaserat, adaptivt och praktiskt angreppsätt vid rumslig naturvård och skapa en enhetlig struktur som ger hög gemensam nytta för flera olika förvaltningsprocesser.

Verktyget innehåller bland annat en användarmanual som praktisk guidar användaren steg för steg, samt ett omfattande arbete från ett femtiotal vetenskapliga och regionala experter vilka har värderat olika ekosystemkomponenter för prioritering inom förvaltning.

Publicerad: 2020-10-12
Sidansvarig: Webbredaktion