Aktuellt 9 oktober 2020

Systemet för spårbarhet av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter utvärderas

Regeringen har givit Statskontoret i uppdrag att utvärdera systemet för spårbarhet av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter. Utvärderingen ska svara på hur ändamålsenligt systemet är och vid behov även föreslå förändringar i systemet och kraven på rapportering.

Fisk i låda

Spårbarhetssystemet innefattar indelning av fiskeriprodukter i partier, fysisk märkning av partier samt den informationsöverföring som ska ske mellan företagen via det centrala IT-system som tillhandahålls av HaV. Foto: Natalie Greppi

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 september 2021.

– Vi välkomnar att Statskontoret gör en utredning av det svenska spårbarhetssystemet som HaV infört och förvaltar. Vi kommer att bidra till utredningsarbetet efter bästa förmåga och hoppas att utredningen ger de svar vi och branschen behöver för fortsättningen av detta viktiga arbete, säger Niclas Törnell, chef avdelningen för fiskerikontroll vid HaV

Att spåra fiskeriprodukter genom handelskedjan är ett EU-krav. Det är en viktig del i kontrollen av fisket och i förlängningen ett verktyg för hållbart nyttjande av fiskbestånden.

– Ett välfungerande spårbarhetssystem, där alla aktörer i kedjan rapporterar på rätt sätt, är en bra väg till ett långsiktigt hållbart fiske, säger Niclas Törnell.

Regeringens pressmeddeland: Systemet för spårbarhet av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter utvärderas

Vad innebär spårbarhet?

EU har krav på ökad spårbarhet för fiskeriprodukter utöver de krav som finns i livsmedelslagstiftningen. Anledningen är både ett allmänt be­hov av en förbättrad kontroll av fisket och kon­sumen­ternas behov av in­for­mation om fångsten och dess ursprung. I Sverige har HaV i samråd med representanter från näringen valt att möta kraven på spårbarhet genom att införa ett centralt IT-system med vilket förstahandsmottagare och grossister ges möjlighet att elektroniskt utbyta information om partier. IT-systemet ger också utökade förutsättningar för behöriga myndigheters tillsyn i försäljningsledet.

Mer om spårbarhet

Publicerad: 2020-10-09
Sidansvarig: Webbredaktion