Aktuellt 9 oktober 2020

Nationell kalkningsplan klar 2021

Nästa år planerar HaV att presentera en ny nationell plan för kalkning av sjöar och vattendrag. En färsk rapport, framtagen av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av HaV, bidrar med kunskap om hur kalkningsinsatserna bör utformas i framtiden.

helikopter kalkar vatten

Kalkning av sjöar och vattendrag för att motverka försurningens effekter har pågått i över 40 år och är en av de största naturvårdsinsatserna i Sverige någonsin. Foto: André Maslennikov/Azote

– Våra analyser visar att hälften av de kalkade vattendragen inte längre är försurade med minst försurning i norra Sverige, säger Jens Fölster, forskare på SLU och medförfattare till rapporten.

Kalkning av sjöar och vattendrag för att motverka försurningens effekter har pågått i över 40 år och är en av de största naturvårdsinsatserna i Sverige någonsin. Samtidigt har utsläppen av försurande svavel sjunkit. Kalkförbrukningen har halverats sedan millennieskiftet, men verksamheten är fortfarande omfattande. Den har hittills kostat ungefär 6 miljarder kronor. För närvarande satsas cirka 165 Mkr per år på kalkning.

– Mot bakgrund av att den sura nederbörden har minskat är det angeläget att utvärdera försurningssituationen i våra kalkade vattendrag, säger Erik Boström, utredare vid HaV.

HaV har det nationella ansvaret för kalkningsverksamheten och beviljar medel till länsstyrelserna för åtgärder, effektuppföljning, planering och kontroll.

–Vi väger samman en mängd olika underlag innan vi fattar beslut om ändringar av kalkningsverksamheten. Rapporten från SLU ger värdefull kunskap inför arbetet med den nya nationella planen som beskriver hur kalkning bedrivs i Sverige. Den blir klar nästa år.

Stor miljönytta

De kalkningsinsatser som hittills har genomförts i Sverige har gjort stor nytta för miljön, enligt Erik Boström. De har motverkat försurningens negativa effekter och har haft stor betydelse för den biologiska mångfalden och fritidsfisket.

– Arter som vi åtagit oss att skydda, som till exempel flodpärlmussla och flodkräfta, är känsliga för försurning och har hjälpts av kalkningen.

Publicerad: 2020-10-09
Sidansvarig: Webbredaktion