Aktuellt 30 september 2020

Siktar på levande havsvikar

Havs- och vattenmyndigheten stöttar uppföljning av åtgärder i grunda havsvikar. Arbetet genomförs av stiftelsen BalticWaters2030 i nära samarbete med Stockholms universitet.

Grunda havsvikar utsatta

Grunda havsvikar har ett högt ekologiskt värde. De har ofta en rik bottenvegetation och är viktiga uppväxtmiljöer för flera fiskarter i Östersjöns kustområden. Samtidigt är trycket på dessa miljöer stort. Vi människor vistas gärna nära havet och det är många som vill nyttja kusten. Genom strandexploatering, hög näringsbelastning och fiske påverkas dessa miljöer negativt, vilket kan få långtgående effekter på kustens ekosystem och ekosystemtjänster.

Nytt projekt - Levande vikar

Nu startar projektet "Levande vikar" för att försöka komma till rätta med problemen. Projektet genomförs av stiftelsen BalticWaters2030 i nära samarbete med Stockholms universitet. Det går ut på att visa att det är möjligt att restaurera ekosystem i dessa vikar, beskriva vilka åtgärder som lämpar sig, hur effektiva de är och vad restaurering kostar.

HaV har gett pengar till Stockholms universitet för att genomföra provtagning och uppföljning i projektvikarna. Totalt satsas närmare 40 miljoner kronor på projektet av stiftelsen och dess partners.

Levande vikar

Stiftelsen BalticWaters2030

Stockholms universitet

Åtgärder och uppföljning

Arbetet genomförs i vikar runt Svealandskusten. I ett första skede undersöks vikarna för att kartlägga vilka åtgärder som behövs för att återställa ekosystemen.

– Därefter genomförs valda åtgärder med kontinuerlig vetenskaplig provtagning och uppföljning under hela projektperioden, säger Ingemar Andersson, utredare vid HaV.

Under projektet kommer resultat och slutsatser att redovisas löpande, från enskilda fallstudier till resultat av studier i vikarna. I slutet av projektet skrivs en ”vitbok” där rekommendationer, effekter och kostnader sammanställs och vägs mot varandra så att den som är intresserad ska kunna ta vid och fortsätta arbetet i ”sin” vik.

Omslagsbild för YouTube-video

Grunda vikar längs svenska östersjökusten. En film i samarbete med Länsstyrelsen Kalmar län, Europeiska Havs- och fiskerifonden och Sportfiskarna.

Publicerad: 2020-09-30
Sidansvarig: Webbredaktion