Aktuellt 7 september 2020

Fem frågor till Anna Hasslow…

… utredare vid HaV och den som tidigare i somras lämnade in Sveriges årliga rapport för den datainsamling som utförs under EUs datainsamlingsförordning, DCF.

svea vid invigningen

Forskningsfartyget Svea, fotograf: Natalie Greppi

Vad är DCF?

– EUs datainsamlingsförordning och tillhörande kommissionsbeslut beskriver i detalj medlemsländernas skyldigheter att samla in och förvalta data som rör fisk, fiske och vattenbruk. Vissa delar handlar också om fiskets påverkan på den marina miljön. Syftet med allt det här är att säkerställa en vetenskaplig bas och rådgivning så att den gemensamma fiskeripolitiken inom EU kan genomföras.

Vem har nytta av materialet?

– DCF förser inte bara den internationella förvaltningen med data utan också den nationella. I Sverige har till exempel data som samlats in under DCF använts i utredningar inför fördelning av fiskemöjligheter och inför införande av landningsskyldighet.

Hur har ni tagit fram det?

– I Sverige har vi på HaV det övergripande ansvaret för genomförande av DCF och vi ansvarar även för den nationella koordineringen och den årliga rapporteringen till EU-kommissionen.

– Vi ansvarar också för insamling av socio-ekonomisk data kring yrkesfiske och fritidsfiske. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, ansvarar för den biologiska datainsamlingen av fisk och fiskets påverkan på miljön, och Jordbruksverket ansvarar för socio-ekonomiska data för vattenbruk och beredningsindustri.

– Vi har ett väldigt bra samarbete mellan myndigheterna, vilket självklart gör planering och rapportering lättare.

Är det något speciellt du vill lyfta fram?

– 2019 var ett stort år i svensk datainsamling eftersom Svea, Sveriges nya forskningsfartyg, togs i bruk. Inom DCF används Svea i de undersökningar som görs i Östersjön och Västerhavet för att se hur viktiga fisk- och skaldjursbestånd utvecklas.

– Svea är ett av världens mest moderna forskningsfartyg och ger nya möjligheter till insamling av data och marin forskning. När vi tidigare hade en ficklampa har vi nu en strålkastare!

Fritidsfisket har hamnat mer i fokus?

– Ja, yrkesfiskets påverkan på miljön och fritidsfisket har fått tydligare plats inom fiskeripolitiken under senare år. Medlemsländerna har fått större skyldigheter att samla in data för att uppskatta fritidsfiskets fångster, hur arter interagerar med varandra, förekomst av bifångster i fisket samt fiskets bottenpåverkan.

Publicerad: 2020-09-07
Sidansvarig: Webbredaktion