Aktuellt 3 september 2020

Hitta på sidan

Sveriges största marina reservat invigt

Ett rikt marint djurliv kännetecknar ögruppen Svenska Högarna, som ligger längst ut i Stockholms ytterskärgård. Länsstyrelsen i Stockholms län har utökat reservatet som med sina 61 000 hektar blir Sveriges största marina reservat. Havs- och vattenmyndigheten har bidragit till att det har blivit verklighet. Den officiella invigningen hölls 2 september.

Svenska Högarna

Svenska Högarna, foto Ingrid Nordemar, Länsstyrelsen Stockholm

Öarna vid Svenska Högarna har typisk utskärgårdsnatur med kala hällar. Där finns några av de viktigaste sjöfågelkolonierna i Stockholms län med arter som sillgrissla, tobisgrissla, tordmule, ejder och svärta – arter som har förvunnit i flera andra skärgårdsområden.

Rikt djurliv

Undervattensmiljön är varierad med ett rikt marint djurliv. Här finns omfattande blåmusselrev, djupa syresatta mjukbottnar och i området finns även Östersjöns största bestånd av gråsäl. Här finns friska ekosystem, där blåmusslorna har en särskilt viktig plats genom sin stora utbredning. De filtrerar havsvattnet och ger föda åt både fisk och sjöfågel.

– Området har stora naturvärden med artrika tång- och algbälten och är en viktig plats för sjöfågel, säger Mia Olausson. Hon är chef för enheten för biologisk mångfald och områdesskydd vid HaV som haft en viktig roll i skapande av det nya reservatet.

HaV har finansierat ett treårigt projekt där Länsstyrelsen i Stockholm fått cirka 4 miljoner kronor för att undersöka områdets marina miljöer.

– Pengarna har gått till bottenskanning, videoundersökningar, dykinventeringar, provfisken och sjöfågelinventeringar.

Mia Olausson

Mia Olausson, foto: Natalie Greppi

Opåverkat område

Mia Olausson berättar att HaV haft en löpande dialog med Länsstyrelsen i Stockholm under arbetets gång, eftersom området är ett så kallat opåverkat område (med liten mänsklig påverkan) som ska tjäna som referensområde.

I EU-kommissionens förslag till biodiversitetsstrategi fram till år 2030 lyfts förslag om att 30 procent av haven ska skyddas och av dessa ska 10 procent vara strikt skyddade.

– Vi menar att opåverkade områden kan vara det som avses med strikt skydd och att Svenska Högarna därmed skulle kunna kvala in som referensområde, förklarar Mia Olausson.

Hav har också fått en begäran från Länsstyrelsen i Stockholm om att reglera fisket i området.

– Vi håller på att förbereda en remiss där vi föreslår regleringar för fisket. I den del som ligger utanför trålgränsen behövs en EU-process, eftersom andra länder har fiskemöjligheter där.

Tordmule

Tordmule, fotograf: Ingrid Nordemar, Länsstyrelsen Stockholm

Svenska Högarna – fakta

Svenska Högarnas naturreservat bildades 1976 (3 000 ha) men utvidgades kraftigt under 2020. Det är nu Sveriges största marina reservat och omfattar ca 61 000 hektar. Området är även Natura 2000.

Reservatet är beläget i Norrtälje kommun, längst ut i havsbandet 4-5 mil från närmaste fastland.

Genom tillträdesförbud värnas fåglarnas häckningsområden och sälarnas pälsömsningsplatser. Gäddans lekplatser värnas genom fiskeförbud.

Svenska Högarna

Svenska Högarna, rundslipade hällar. Fotograf: Ingrid Nordemar, Länsstyrelsen Stockholm

Invigningen, som hölls digitalt på grund av dåligt väder, ägde rum 2 september. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin, landshövding Sven-Erik Österberg och HaV:s gd Jakob Granit fanns bland deltagarna.

Nedan kan du se den digitala invigningen av Svenska Högarna.

Omslagsbild för YouTube-video
Publicerad: 2020-09-03
Sidansvarig: Webbredaktion