Förslag till ändrade föreskrifter om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske

Havs- och vattenmyndighetens har skickat ut en remiss med förslag till nya föreskrifter om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske för att anpassa regelverket till EU-rätten och ändringar i fiskelagen.

Riksdagen beslutade den 24 juni 2014 om ett förenklat licenssystem för yrkesmässigt fiske, se proposition 2013/14:184 om ändringar i fiskelagen.

I remissen föreslås att Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter anpassas till de nya bestämmelserna i fiskelagen. Föreskrifterna om licens och tillstånd anpassas också till EU-rättens regler om fiskelicens och fisketillstånd för yrkesmässigt fiske i havet.

Sammanfattningsvis innebär förslagen att Havs- och vattenmyndigheten samlar bestämmelserna i en ny föreskrift om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske samt att det därmed även genomförs förändringar i Fiskeriverkets föreskrifter FIFS 2004:25, FIFS 2004:36 och FIFS 2004:37.

Synpunkter på förslagen ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 1 september 2014.

Publicerad: 2014-07-08
Sidansvarig: Webbredaktion