HaV föreslår nytt fördelningssystem

Vi föreslår nu ett nytt system för att fördela fiskemöjligheter, bland annat för torskfiske i Östersjön och fiske efter vitfisk, havskräfta och räka i Västerhavet. Syftet är att bland annat underlätta genomförandet av landningskyldigheten och att undvika kollektiva fiskestopp.

Havs- och vattenmyndigheten vill införa ett system med individuella årliga fiskemöjligheter inom det så kallade demer­­sala fisket (skaldjur och bottenlevande fisk) i Östersjön och Västerhavet det vill säga Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Den enskilde fiskaren ska också kunna överlåta dessa fiskemöjligheter till andra yrkesfiskare under året enligt HaV:s förslag. Fördelningen hur mycket varje enskild fiskare får fiska baseras på dennes fångster mellan åren 2011 och 2014.

Tanken är att det nya systemet ska införas från och med 1 januari 2017. Förslaget har tagits fram efter samråd med fiskets producent- och intresseorganisationer, länsstyrelser och kommuner. Förslaget går nu ut på bred remiss och svaren ska vara inlämnade senast 18 november 2016.

 

Läs HaV:s pressmeddelande


Publicerad: 2016-10-21
Sidansvarig: Webbredaktion