Överföring av 200 ton torsk i västra Östersjön till trålfisket

Med hänvisning till den låga infiskningen med passiva redskap i västra Östersjön har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att överföring av 200 ton torsk ska ske från passiva redskap till trålfisket i västra Östersjön.

Havs- och vattenmyndigheten försöker möjliggöra att Sveriges kvoter kan fiskas i största möjliga mån. Med hänsyn till att infiskningen med passiva redskap under år 2018 varit låg så görs bedömningen att överföring av 200 ton ska ske till trålfisket i västra Östersjön. Överföringen kommer ske före den 1 juli 2018. Fiske får inte börja bedrivas förrän tilldelning av fiskemöjligheter i västra Östersjön delats ut.

Notera att inget infiskningskrav för trålfisket kommer gälla i västra Östersjön för att få sitt tillstånd förnyat nästkommande år. I östra Östersjön gäller dock infiskningskravet under år 2018.

För att underlätta fiskerikontrollen införs ett villkor om att fiske efter torsk under en fiskeresa endast får ske i antingen västra eller östra Östersjön.

Publicerad: 2018-06-15
Sidansvarig: Webbredaktion