Kvoter för 2015 klara i Västerhavet

EU:s fiskeministrar är nu överens om nästa års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Kvoter sattes i enlighet med målen för maximal hållbar avkastning.För exempelvis havkräfta innebär det att kvoten nästa år höjs och för makrill att den sänks

Varje år beslutar EU:s fiskeministrar om kvoter för Västerhavet, vilket berör svenska fiskare som fiskar i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Kvoterna omfattar fiske av bland annat torsk, kolja, vitling, sill, makrill och blåvitling.

Beslutet för 2015 fattades efter förhandlingar på jordbruks- och fiskerådets möte i Bryssel den 15-16 december. Landsbygdsminister Sven- Erik Bucht representerade Sverige vid mötet.

Läs hela pressmeddelandet här om kvoter för 2015 i Västerhavet

Här hittar du nästa års kvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.

Publicerad: 2014-12-18
Sidansvarig: Webbredaktion