Kontrollstrategi för svenska räkfisket

Regeringsuppdraget att se över det svenska räkfisket är nu avslutat och Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med Kustbevakningen lämnat en rapport idag 30 maj.

Publicerad: 2014-05-30
Sidansvarig: Webbredaktion