Möjlighet till byte av tillståndshavare

Nya regler gör det enklare att byta tillståndshavare för fiskare med särskilda tillstånd.

Det gäller:

  • Fiske efter torsk i Östersjön.
  • Fiske inom effortregleringen i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.
  • Fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist.
  • Fiske efter nordhavsräka.

För de särskilda tillstånden för fiske efter torsk i Östersjön, för fiske inom effortregleringen i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön samt för fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist möjliggörs byten av tillståndshavare under förutsättning att minst motsvarande kapacitet, mätt i kilowatt, förs ut ur fisket.

För de särskilda tillstånden för fiske efter nordhavsräka möjliggörs att byten av tillståndshavare kan ske genom generationsskifte eller när samma person eller företag haft ägarandelar i ett fiskefartyg kontinuerligt i tre år (ägarkontinuitet).

Gäller från 1 maj

För att förhindra att en fiskelicenshavare skaffar sig flera särskilda tillstånd inom en viss typ av fiske inför Havs- och vattemyndigheten en begränsning. En fiskelicenshavare får endast ha ett särskilt tillstånd per typ av fiske. Undantagna är de som sedan tidigare har två tillstånd.

Ändringen framgår av föreskrift HVMFS 2015:6 Pdf, 39.5 kB. och träder ikraft den 1 maj 2015.

 

Publicerad: 2015-04-30
Sidansvarig: Webbredaktion