Vägledning fisk- och faunapassager

Havs- och vattenmyndigheten har under 2019 arbetat med en vägledning gällande fisk- och faunapassager. Det framtagna materialet håller på att anpassas för vår webb och kommer presenteras här under våren 2020.

Vägledningen ska bidra till att arbetet med anläggande av passagelösningar vid dammar och vattenkraftverk underlättas för alla inblandade aktörer.

Vägledning för fisk- och faunapassager

Publicerad: 2020-04-28
Sidansvarig: Webbredaktion