Lämna synpunkter som privatperson

Här kan du som privatperson lämna synpunkter på förslaget till uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön.

De personuppgifter, namn och e-postadress, som du lämnar kommer att behandlas på följande sätt tillsammans med dina synpunkter, nedan kallat yttrandet:

  • HaV diarieför och bereder yttrandet internt. HaV kan också komma att dela yttrandet med annan myndighet under beredningen.
  • HaV skriver en sammanfattande redogörelse för samrådet som helhet. Redogörelsen diarieförs och publiceras på webben.
  • Yttrande från myndigheter, företag och organisationer publiceras på myndighetens webbsida. Yttrande från privatpersoner publiceras inte.
  • HaV kan komma att kontakta dig via mejl för att fråga om ytterligare information relaterat till yttrandet.

För myndigheter, företag och organisationer behöver Havs- och vattenmyndigheten veta namn och e-postadress på kontaktperson, för att vi vid behov ska kunna ta kontakt.

Det är frivilligt för privatpersoner att lämna kontaktuppgifter. HaV kan dock inte återkomma med information eller i övrigt ta kontakt om du inte har lämnat kontaktuppgifter.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du här.


Jag förstår att HaV är en statlig myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. * (obligatorisk)
Jag förstår att HaV är en statlig myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Publicerad: 2020-10-31
Sidansvarig: Webbredaktion