Lämna synpunkter som företrädare för en organisation

Här kan du som företrädare för en organisation lämna synpunkter på förslaget till uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön.

De personuppgifter, namn och e-postadress, som du lämnar kommer att behandlas på följande sätt tillsammans med dina synpunkter, nedan kallat yttrandet:

  • HaV diarieför och bereder yttrandet internt. HaV kan också komma att dela yttrandet med annan myndighet under beredningen.
  • HaV skriver en sammanfattande redogörelse för samrådet som helhet. Redogörelsen diarieförs och publiceras på webben.
  • Yttrande från myndigheter, företag och organisationer publiceras på myndighetens webbsida. Yttrande från privatpersoner publiceras inte.
  • HaV kan komma att kontakta dig via mejl för att fråga om ytterligare information relaterat till yttrandet.

För myndigheter, företag och organisationer behöver Havs- och vattenmyndigheten veta namn och e-postadress på kontaktperson, för att vi vid behov ska kunna ta kontakt.

Det är frivilligt för privatpersoner att lämna kontaktuppgifter. HaV kan dock inte återkomma med information eller i övrigt ta kontakt om du inte har lämnat kontaktuppgifter.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du här.

Lämnade synpunkter är * (obligatorisk)
Lämnade synpunkter ärJag förstår att HaV är en statlig myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. * (obligatorisk)
Jag förstår att HaV är en statlig myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Publicerad: 2020-10-31
Sidansvarig: Webbredaktion